Nieuws

Schiedam zet in op voetgangers

Schiedam werkt hard aan verbetering van de positie van de voetganger in de openbare ruimte. Met name bij reconstructieprojecten zijn de afgelopen jaren aantrekkelijke gebieden voor voetgangers gerealiseerd. De komende jaren richt de gemeente zich op het creëren van een goede samenhang op de belangrijke routes in Schiedam. Het nieuwe verkeersbeleid moet dit gaan faciliteren. Tijdens Walk21 7-10 oktober in Rotterdam organiseert Schiedam een stadswandeling langs recent gerealiseerde voetgangerszones in de stad en langs plekken die nog aangepakt moeten worden. Rode draad zijn de dilemma’s die je tegenkomt in de inrichting van de openbare ruimte.

 

Gedurende de Walk21 excursie worden drie presentaties gehouden, die elk vanuit een eigen invalshoek een verhaal vertellen over hoe de positie van de voetganger verbeterd kan worden.

 

Voetgangersnetwerk

De eerste presentatie verzorgt Alex Daamen. Alex onderzocht tijdens zijn afstuderen bij de gemeente Goes hoe je een voetgangersnetwerk creëert, een netwerk van samenhangende routes die de  belangrijkste bestemmingen met elkaar verbinden. Ook kan er aan de hand van het netwerk bepaald worden waar de knelpunten zitten. Tijdens zijn presentatie vertelt Alex over zijn ervaringen met een dergelijk netwerk in Goes en hoe het netwerk voor de gemeente Schiedam er in grote lijnen uit gaat zien.

 

Reconstructieplannen voor de Hoogstraat

De tweede presentatie verzorgen Dominik van Lankeren en Tijl Dejonkheere. Zij zoomen in op de reconstructieplannen voor de Hoogstraat. De Hoogstraat is een belangrijke winkelstraat in Schiedam, maar kampt met veel leegstand en kent diverse problemen zoals sociale veiligheid. Door middel van functiemenging en het toevoegen van extra kwaliteit in de openbare ruimte moet er weer een aantrekkelijke straat ontstaan voor winkeliers, bewoners en bezoekers. Tijdens de presentaties zal worden toegelicht welke verschillende maatregelen hiervoor moeten zorgen. De stadswandeling zal ook over de Hoogstraat gaan om te laten zien wat de huidige problemen zijn en welke interventies hier[AD1]  plaats gaan vinden.

 

Stadskarakteristieken

De derde presentatie zal gaan over stadskarakteristieken door Jacqueline Verhees. Tijdens de rondwandeling zal ze op een aantal plekken vertellen hoe verschillende groen, water, en historische structuren benut kunnen worden om een aantrekkelijke openbare ruimte in te richten. Dit betekent niet alleen dat de huidige structuren behouden moeten blijven, maar ook dat deze versterkt kunnen worden. Op veel plaatsen ziet ze bijvoorbeeld dat de oude structuren afgezwakt zijn door latere reconstructies. Met bijzondere ingrepen wil ze aan de slag om die reconstructies ongedaan te maken.

 

Meer oog voor voetgangers in gemeentelijk beleid

Er is al veel gebeurd in Schiedam om ruim baan te maken voor voetgangers. De gemeente zet in om aandacht voor voetgangers nog extra te versterken. Schiedam werkt momenteel aan nieuw beleid, met meer momentum voor voetgangers. Met meer aandacht voor het faciliteren van toegankelijke verplaatsing en, ook voor mensen met een beperking, een voetgangersnetwerk. Daarnaast wordt er in samenspraak met de verkeerskundigen en stedenbouwers gekeken hoe er extra kwaliteit toegevoegd kan worden aan de openbare ruimte. Waar mogelijk moeten groen en historische structuren benut worden voor aantrekkelijke looproutes. Deze opgave wordt door de gemeente breed ondersteund, niet alleen vanuit mobiliteit en verkeer, maar ook vanuit de vakgroepen stedenbouw en beheer.

 

Meedoen met de stadswandeling? Meldt u aan. 

Meer weten over het voetgangersbeleid in Schiedam en wilt u deelnemen aan de stadswandeling tijdens Walk21, klik hier voor meer informatie en meldt u aan.

 Dit artikel komt uit Stedebouw & Architectuur

Deel dit artikel