Nieuws

Friso de Zeeuw: "Delen is níet het nieuwe bezit “

"Denken dat delen het nieuwe bezit is, is een vrij groot misverstand”, zegt Friso de Zeeuw praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft en directeur Nieuwe Markten bij BPD. Zijn antwoord volgde op de vraag of autodelen de toekomst van de stedelijke mobiliteit zou veranderen en wat de gevolgen voor parkeren zouden zijn.

Delen op basis van bezit

“Want de basis van delen is bezit”, zegt de hoogleraar. Als voorbeeld noemt hij Uber en AirBnB. “Deze nieuwe trends zijn gebaseerd op het bezit van een auto of slaapruimte. Ze worden aangeboden vanuit de gedachte dat men er geld mee kan verdienen. ICT helpt daarbij. Daar is weinig duurzaams aan, slechts een kleine minderheid van de aanbieders doet dit vanuit het idee dat hiermee duurzaam gewerkt wordt. En dat geldt ook voor de gebruikers van deze producten.” De Zeeuw zet aan het denken: “De deeleconomie is een marginaal verschijnsel, ook in stedelijk gebied.” 


Gokspel

Daar komt volgens de Zeeuw bij dat er weinig cijfers bekend zijn over de deeleconomie. “Alles is gebaseerd op veronderstellingen.” Kortom: eigenlijk hebben we nog geen idee wat de toekomst ons zal brengen. Het is een intellectueel gokspel volgens de hoogleraar.


Datzelfde geldt voor de zelfrijdende auto. “Niemand weet op welke termijn de zelfrijdende auto écht gaat rijden”, vervolgt De Zeeuw. Welke consequenties dit heeft, weten we daarom ook niet.


Stedelijke gebied of niet

De Zeeuw geeft aan dat het sowieso zinvol is een scheiding te maken tussen steden die groeien en gebieden die niet hard groeien en misschien zelfs krimpen.


In de gebieden die niet groeien of waar krimp optreedt, voorziet De Zeeuw een grote rol van de (gewone) auto weggelegd. Naast natuurlijk OV en de (elektrische) fiets.


In groeiende stedelijke gebieden heeft het Openbaar Vervoer een grote rol en die zal in de toekomst nog groter worden. Dat parkeergarages minder vol staan komt volgens de Zeeuw doordat het autobezit in steden afneemt (te duur) alsook dat de aanschaf van een auto op een oudere leeftijd wordt gedaan. Autodelen speelt maar een marginale rol in deze ontwikkeling, volgens De Zeeuw. 


Voorsorteren?

Moeten steden nu toch al voorsorteren op de ontwikkelingen? De Zeeuw: “We weten zeker dat de verstedelijking nog ongeveer tien jaar doorgaat. Wat er daarna gebeurt, weten we niet. Datzelfde geldt voor de zelfrijdende auto. Dus waarop moet je voorsorteren? Zolang er geen cijfers of zekerheden zijn, kun je niets. Wél kunnen we scenario’s bedenken en op basis daarvan adaptief plannen.”

 

 

 

 Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel