Nieuws

Boomjuriste over veroordeling Stichtse Vecht

Recent werd de gemeente Stichtse Vecht veroordeeld voor dood door schuld, in de zaak waarbij twee motorrijdsters om het leven kwamen door een weg met wortelopdruk. Boomjuriste mr. Kitty Goudzwaard volgt deze zaak al vanaf 2009: “De veroordeling maakt veel weg- en boombeheerders onzeker.”

Boomjuriste over veroordeling Stichtse Vecht

(op de foto is niet gemeente Stichtse Vecht te zien)

De gemeente wilde in 2008 de bomen die de weg opdrukken, rooien. Het waterschap verleende echter geen toestemming waarna een zieke ambtenaar en de start van het broedseizoen de kap volledig verhinderen. Ondanks klachten vond er geen klein onderhoud aan de weg plaats. Na een eerste ongeval in maart 2009 volgt wel een weginspectie, maar men geeft het sein ‘veilig’.

Nalatigheid


De meting van de gemeente is echter foutief en niet volgens CROW-methodiek verlopen. Bovendien had een ervaren inspecteur ook ‘op het oog’ 4 tot 6 cm hoogteverschil moeten zien. Daarnaast leefde er bij de gemeente het misverstand dat het vlak frezen van de weg instabiele bomen zou geven, terwijl deskundigen stellen dat er gemakkelijk 10 centimeter van het hobbelige wegoppervlak gefreesd had kunnen worden. Conclusie: de gemeente had wel degelijk moeten handelen.

Geen immuniteit


Tijdens de rechtszaak beroept de gemeente zich op strafrechtelijke immuniteit. De beslissing om geen onderhoud uit te voeren zou een specifiek bestuurlijke beslissing zijn, die niet genomen kan worden door een ander dan de gemeente. De rechtbank oordeelt echter dat de gemeente in deze wel degelijk strafrechtelijk vervolgbaar is. Omdat de gemeente heeft verzuimd maatregelen te nemen zoals het instellen van een 30 km-zone, wegversmalling en het plaatsen van waarschuwingsborden, wordt zij veroordeeld tot een boete van € 22.500,- waarvan € 7.500,- voorwaardelijk.

Goudzwaard: “Het is niet gebruikelijk dat een gemeente strafrechtelijk wordt vervolgd. In eerste instantie heeft de gemeente hiertegen dan ook bezwaar gemaakt. Bij sommige ambtenaren leeft zelfs het idee dat een bestuursorgaan helemaal niet vervolgd kan worden. Dat de gemeente wel veroordeeld is, maakt weg- en boombeheerders onzeker.” Goudzwaard krijgt momenteel dan ook veel vragen over verhardingsopdruk.

Samenwerking essentieel voor veiligheid


Volgens Goudzwaard verschillen boom- en wegbeheerders vaak van mening over de aanpak van opdruk. Daarover zal overeenstemming moeten komen. “Het is belangrijk dat de boom- en wegbeheerder beide hun eigen verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid goed kennen, maar bovenal dat ze goed samenwerken. Alleen op die manier kan een veilige weg met bomen gerealiseerd en gehandhaafd worden”.

Voor diepgaander informatie over dit onderwerp schrijft u zich in voor de cursus ‘Weg met bomen’ van Cobra groenjuristen.

Informatie: boomjuriste mr. Kitty Goudzwaard, e-mail K.Goudzwaard@CobraGroenjuristen.nl

 

 

 

Deel dit artikel