Nieuws

Steeds meer woningen rondom stations in Noord-Holland

Gemeenten in Noord-Holland realiseren steeds meer nieuwbouwwoningen rondom ov-knooppunten. Dat blijkt uit de tussentijdse monitor waarmee de provincie de voortgang van ontwikkelingen rondom ov-knooppunten meet.

De ruimte rondom ov-knooppunten en stations wordt steeds beter benut. De ambitie is om gemiddeld 50 procent van alle nieuwbouwwoningen in Noord-Holland binnen 1200 meter van een knooppunt te bouwen. Het percentage, met de huidige nieuwbouwplannen, ligt op 41 procent. Dit is deels te verklaren door de lokale en regionale verschillen. Het aantal geplande woningen rondom de knooppunten is ten opzichte van de monitor wel flink gestegen van 99.300 naar 170.200, maar dit geldt ook voor het totaal aantal geplande woningen in Noord-Holland: van 250.000 naar 416.900.

Onder druk

De druk op de woningmarkt is nog steeds erg groot. Ook de filedruk is in delen van de provincie Noord-Holland enorm. Daarom wordt gestimuleerd woningen vooral rondom stations en andere belangrijke openbaar vervoerknooppunten te bouwen. Zo zijn mensen eerder uit en thuis en wordt de ruimte in de stad optimaal benut.

Sterke groei

De tussentijdse monitor geeft een analyse van de actuele woningbouwcijfers. In dit najaar verschijnt de complete monitor ov-knooppunten. De tussentijdse monitor laat zien dat het bruto aantal nieuwbouwwoningen vanaf 2015 sterker groeit dan in de jaren 2012-2014. In de periode 2015-2017 zijn jaarlijks ruim 10.000 woningen gerealiseerd in vergelijking met de 8.000 woningen per jaar in de jaren daarvoor. In 2018 gaat het zelfs om bijna 14.000 woningen.

Grote regionale verschillen

Het aantal nieuwbouwwoningen binnen 10 minuten fietsen, ligt in bijna alle regio's boven de 50 procent. In de regio Zuid-Kennemerland ligt maar liefst 92 procent van de woningbouwplannen op fietsafstand van een ov-knooppunt. Alleen in de regio Kop van Noord-Holland is het percentage ongeveer 30 procent. In deze regio bevinden zich ook minder ov-knooppunten en de gemeenten hier zijn uitgestrekter. Dit artikel komt uit Stedebouw & Architectuur

Deel dit artikel