Nieuws

Deelnemers Entente Florale 2018 worden beoordeeld op stad-land verbinding

De uitgangspunten van Groene Metropool, programma van Staatsbosbeheer, worden in 2018 opgenomen in de criteria van de groencompetitie van Entente Florale Nederland. Vorige week werd deze samenwerking tijdens de Nationale Groendag ondertekend door Harry Boeschoten - Programmadirecteur Groene Metropool - en Jaap Spros, voorzitter Entente Florale Nederland.

Landschap en groen leveren een wezenlijke bijdrage aan de kwaliteit en het succes van stedelijke regio’s. Afgelopen jaren wordt de invloed van aantrekkelijk groen op het woon- én vestigingsklimaat in stedelijke netwerken steeds duidelijker aangetoond. Entente Florale wil de actuele inzichten mee laten wegen in de jaarlijkse verkiezing van de groenste stad / groenste dorp van Nederland. De kennis en praktische ervaring die Staatsbosbeheer met dit thema heeft op gedaan in het programma Groene Metropool worden gebruikt om de criteria die bij de beoordeling van steden en dorpen worden toegepast, te actualiseren.

Groenblauw netwerk

Het doel van Groene Metropool is het aanleggen van een groenblauw netwerk met stevige knooppunten in stad en land dat als een nutsvoorziening alle huizen bedient. Met dit programma streeft Staatsbosbeheer naar een sterk groen woon- en vestigingsklimaat. De gemeente die zich in 2018 onderscheidt in de competitie van Entente Florale op het gebied van de 'Groene Metropool' krijgt daarvoor van de jury een 'Bijzondere Waardering'.

 

Momenteel worden de criteria van de competitie aangepast of aangevuld. Hierbij spelen sleutelbegrippen als verbinden van groen, meervoudig ruimtegebruik, integraliteit en betrokkenheid van burgers een rol. Eind dit jaar, wanneer de deelnemers de handreiking ontvangen, zijn de criteria klaar. Juryvoorzitters Johan Vlug en Corrine Ockhuijsen van Entente Florale Nederland zijn verheugd over deze samenwerking: ‘De overgangen van stad naar land, van stedelijk naar buitengebied, is een groeiend aandachtspunt, waarvoor overheden en andere organisaties, zoals Staatsbosbeheer, meer en meer bereid zijn om onderlinge samenwerkingsverbanden aan te gaan. Deelname aan de competitie is een mooie aanzet hiervoor.’

Verder kijken dan eigen grenzen

Harry Boeschoten, programmadirecteur Groene Metropool: ‘Door het principe van een netwerk als één van de criteria in de competitie op te nemen, worden gemeenten uitgedaagd om verder te kijken dan hun eigen grenzen: het groen binnen de gemeente ook aantrekkelijk en logisch laten aansluiten op de gebieden erbuiten. Zo bereiken we samen een groen netwerk.’

Deel dit artikel