Nieuws

Miljoenen extra voor fietsparkeren stations

Vervoerregio’s en provincies investeren 111 miljoen om het tekort van honderdvijftigduizend fietsparkeerplaatsen bij stations te verminderen. Ook is het de bedoeling dat er ruim zeshonderd kilometer aan snelfietsroutes bijkomen.

Dat valt te lezen in de plannen die de organisaties hebben ingediend bij staatssecretaris Van Veldhoven van IenW. De staatssecretaris deed een uitvraag voor de besteding van honderd miljoen euro ‘fietsgeld’ uit het regeerakkoord.

Fietsparkeren bij stations

De provincies, gemeenten en vervoerregio’s zijn blij met het extra budget. Portefeuillehouder Gerard Slegers van de Vervoerregio Amsterdam en wethouder van de gemeente Zaanstad: “Om de fietser goed te bedienen is een soepele en vooral voorspelbare reis noodzakelijk. Het gemakkelijk parkeren van de fiets, om vervolgens over te stappen op het OV is daarbij een voorwaarde. Als vervoerregio’s, provincies en gemeenten zorgen we voor extra parkeervoorzieningen waar deze nu te weinig aanwezig zijn.”

Hoewel de organisaties blij zijn met de rijksbijdrage, geven ze aan dat het nog niet genoeg is. Uit cijfers van ProRail blijkt dat er tot 2030 een tekort van ruim honderdvijftigduizend fietsparkeerplaatsen is. De rijksbijdrage hiervoor is 74 miljoen euro, maximaal veertig procent per project. De regio investeert de overige zestig procent. Het totaal van 185 miljoen euro is echter niet genoeg om in de behoefte te voorzien.

Extra snelfietsroutes

Henk Brink is gedeputeerde van de provincie Drenthe en IPO ambassadeur voor de fiets. Hij zegt over de extra snelfietsroutes: “Als het aan de decentrale overheden ligt komen er de komende jaren nog minstens 600 kilometer snelfietsroutes bij, met een ambitie voor nog eens 400 kilometer na 2021. Ook maken we fietsroutes aantrekkelijker, breder en sneller, zodat mensen de fiets in plaats van de auto kunnen kiezen. Op deze manier investeren we ook in verduurzaming van het woon-werk verkeer en zorgen we ervoor dat stedelijke regio’s in de toekomst bereikbaar blijven.”

Forensen op de fiets

Er is honderd miljoen euro gereserveerd voor de fiets in het regeerakkoord en de staatssecretaris heeft inmiddels kenbaar gemaakt dit bedrag te willen investeren in fietsparkeervoorzieningen. Haar ambitie is om tweehonderdduizend forensen op de fiets te krijgen.

Dit artikel is geplaatst op OV-magazine.Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel