Nieuws

Minister Schultz op Nationaal Fietscongres

Minister Schultz en vijf ambassadeurs van de Lokale Aanpak Veilig Fietsen schonken op het Nationaal Fietscongres vorige week in Helmond aandacht aan de voortgang en successen  bij het verbeteren van de fietsveiligheid. Eind 2013 moeten alle gemeenten een lokale aanpak voor Veilig Fietsen gereed hebben. 

Minister Schultz op Nationaal Fietscongres

 

Praktisch instrument


Dit kost tijd, maar gelukkig zijn er veel partijen, zoals het Fietsberaad, die gemeenten hierin willen en kunnen bijstaan. Ook heeft minister Melanie Schultz van Haegen van het ministerie van IenM een Modelaanpak Veilig Fietsen opgesteld, een praktisch instrument om meteen aan de slag te gaan en implementatie met relatief weinig kosten mogelijk te maken. Denk, naast de beruchte fietspaaltjes en gladheidbestrijding, aan slim meeliften met andere wegwerkzaamheden, het veiliger inrichten van de fietsinfrastructuur en educatie op scholen en aan ouderen. 

Lastig, maar noodzakelijk


“Laat ik voorop stellen dat Nederland een van de veiligste verkeerslanden ter wereld is”, sprak Schultz te midden van het prachtige decor van het Speelhuis in Helmond. “Elke dag zijn miljoenen fietsers onderdeel van ons drukke verkeer. En de afgelopen jaren zijn ouderen nog meer gaan fietsen dan voorspeld. Helaas heeft dit ook een keerzijde: ouderen zijn extra kwetsbaar op de fiets. Zo is inmiddels een op de drie verkeersdoden een fietser.  Sinds 2000 stijgt het aantal ernstig gewonden fietsers. Meer dan de helft van het aantal gewonden op de fiets was een 65 plusser. Achter al deze cijfers en percentages zit heel veel leed en verdriet. Daar zullen we met alle betrokken partijen keihard aan moeten werken. Het is lastig, maar noodzakelijk. Ik denk dan bijvoorbeeld aan meer maatwerk op lokaal niveau. Denk aan fietscursussen voor senioren en fietspraktijkexamens voor basisschoolleerlingen. Het is mijn rol kennis en innovaties aan te dragen, en gemeenten te ondersteunen in het maken van lokale plannen. Ook door de ontwikkeling van technische innovaties kunnen we fietsen veiliger maken. Zo ontwikkelt TNO samen met andere partijen en met mijn financiële steun een zogeheten feed-forward systeem. Met dit  systeem wordt de fietser vooraf gewaarschuwd voor potentiële gevaren, zoals het naderen van een kruising.”

Ambassadeursgroep


Om gemeenten te helpen bij het opstellen van een lokale aanpak of om de bestaande aanpak tegen het licht te houden en deze, afhankelijk van de lokale ambitie, te versterken is de Modelaanpak Veilig Fietsen opgesteld. Minister Schultz heeft de burgemeesters van Franekeradeel, Oldambt, Dronten, Helmond, Amersfoort, Delft en Zoetermeer gevraagd en bereid gevonden om als ambassadeur op te treden om de lokale fietsveiligheid en het gebruik van de Modelaanpak te stimuleren. Schultz: “De ambassadeursgroep speelt ook een actieve rol in het helpen van gemeenten. Deze groep van zeven burgemeesters – ik noem ze liefkozend mijn eigen gideonsbende - brengen via hun uitgebreide netwerk fietsveiligheid onder de aandacht bij bestuurders in hun regio en sporen gemeenten aan de modelaanpak toe te passen. Onlangs is ook de Overijsselse Commissaris van de Koningin, mevrouw Bijleveld, aangesloten.  Gezien de bestuurlijke ervaring en uitgebreide netwerk van mevrouw Bijleveld ben ik daar uiteraard bijzonder blij mee.” Bijleveld kan vooral een belangrijke bijdrage leveren op provinciaal gebied. 

Hoog op de agenda


Elly Blanksma, burgemeester van de gemeente Helmond: “Het is belangrijk dat fietsveiligheid hoog op de agenda staat, zo ook in Helmond, waar vooral innovatie rondom fietsveiligheid een belangrijk item is. De noodzaak wordt onderschreven, maar er écht over gaan praten, zoals de provincie Friesland dat heeft gedaan, daar kunnen we nog een voorbeeld aan nemen.” Burgemeester Fred Veenstra van de gemeente Franekeradeel presenteerde met trots een publicatie met ‘plan van aanpak’ aan minister Schultz, waar de Friese plannen op provinciaal niveau in zijn gebundeld. Verder roept Blanksma gemeenten vooral op om hun plannen te melden. Burgemeester Lucas Bolsius van de gemeente Amersfoort vindt het vooral van belang dat in kaart wordt gebracht waar het fietsgedrag beïnvloed kan worden: “Het managen van wachten is bijvoorbeeld een belangrijk vraagstuk. Als fietsers teveel hun eigen weg kiezen leidt dat tot potentiele conflicten. Ook fietsverlichting is een belangrijk aandachtspunt.” 

Over de Modelaanpak Veilig Fietsen


Samen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Fietsberaad zijn praktische handvatten geformuleerd om lokale verkeersveiligheidsknelpunten voor fietsers in beeld te brengen. De Modelaanpak helpt bij het maken van keuzes voor passende veiligheidsmaatregelen en om de maatregelen zo efficiënt mogelijk en tegen geringe kosten uit te voeren. De Modelaanpak is tevens een wegwijzer naar bruikbare informatie zoals best-practices en samenwerkingspartners om de lokale aanpak op te stellen en uit te voeren. “Nederland moet een veilig fietsland blijven”, aldus Schultz. “Voor iedereen; van ouderen tot jonge kinderen die veilig naar school willen fietsen. Dat lukt alleen als we met elkaar op de pedalen gaan staan. Zodat al die miljoenen Nederlandse fietsers, elke dag weer veilig thuiskomen. Samen kunnen we van Nederland een nog aantrekkelijker en veiliger fietsland maken!”

Foto: Arthur Wijnen PhotographyDit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel