Nieuws

Miljoenenbudget voor snelfietsroutes en stallingen

Provincies, vervoersregio’s en gemeenten investeren samen met staatssecretaris Stientje van Veldhoven (IenW) 345 miljoen euro in vijftien snelle fietsroutes en 25.000 fietsenstallingen.

“De fiets is Nederlands geheime wapen tegen drukte op de weg”, schrijft Van Veldhoven in haar brief aan de kamer. “Hij is snel, schoon en gezond. We staan met recht bekend als het fietsland bij uitstek en met deze samenwerking en dit geld zetten we daar met z’n allen nog een paar tandjes bij.” Samen met provincies en gemeenten wil de staatssecretaris deze kabinetsperiode 200.000 forenzen op de fiets naar het werk krijgen.

Aanleg snelfietsroutes

De provincies hebben het extra budget met gejuich ontvangen. Drents gedeputeerde Henk Brink, tevens ambassadeur ‘snelfietsroutes’, zegt: “Sinds provincies zijn gestart met de aanleg van snelfietsroutes, in 2006, is al bijna 500 kilometer aan aantrekkelijke fietsroutes gerealiseerd. Als het aan de decentrale overheden ligt komt daar de komende jaren in ieder geval nog minstens 600 kilometer bij. Ook maken we bestaande fietsroutes aantrekkelijker, breder en sneller, zodat mensen de fiets in plaats van de auto kunnen kiezen. Zo investeren we óók in verduurzaming van het woon-werk verkeer en in de bereikbaarheid van stedelijke regio’s in de toekomst.”

Snelfietsroutes en extra plekken om fiets te stallen

In totaal worden er vijftien snelfietsroutes aangelegd of aangepast. Deze zogenaamde snelfietsroutes zijn doorgaans ook breder en sneller dan normale fietspaden. Het geld komt onder meer ten goede aan de routes Breda – Tilburg, Amersfoort – Utrecht en Assen – Groningen.

Om ervoor te zorgen dat forenzen de fiets kunnen stallen bij het station, komen er vier nieuwe fietsstallingen bij station Amsterdam Centraal (IJ-zijde, 4000 plekken), station Amsterdam Bijlmer Arena (1850) station Heerlen (1000) en station Rotterdam Alexander (ook 1000 plekken). Met de uitbreiding van 53 bestaande stallingen komen er in totaal zo’n 25.000 plekken bij.

Gedeputeerde Floor Vermeulen van Zuid-Holland, ambassadeur fietsvoorzieningen: “Met de financiële impuls van de staatssecretaris kunnen we, samen met de vervoerregio’s en gemeenten, 2.400 nieuwe fietsparkeerplekken realiseren en doen we onderzoek naar nog eens 7.500 extra plekken in Dordrecht en Leiden.”

Op de fiets naar het werk

Samen met elf werkgevers wil Van Veldhoven meer mensen op de fiets naar het werk laten gaan. Eén van die elf is het Universitair Medisch Centrum Groningen. Onlangs werd bekend dat de acht universitaire ziekenhuizen in Nederland binnen drie jaar tien procent van hun medewerkers uit de auto op de fiets naar het werk willen hebben.

In Nederland is meer dan vijftig procent van de autoritten korter dan 7,5 kilometer en van alle werknemers woont meer dan de helft binnen vijftien kilometer van het werk. Deze mensen wil Van Veldhoven samen met de provincies, regio’s en gemeenten op de fiets krijgen.

Aandacht voor fiets

Eerder vroegen verschillende instanties en bedrijven zoals De Fietsersbond, Goudappel Coffeng en SOAB al aandacht voor de fiets. Zij vinden het budget dat in eerste instantie vrijgemaakt is, zo’n honderd miljoen, niet genoeg om 200.000 mensen op de fiets te krijgen. De initiatiefnemers stelden toen al dat er zo’n vierhonderd miljoen euro nodig is om alle fietsplannen van provincies en gemeenten te realiseren.Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel