Nieuws

Autokosten worden vaak niet voorzien

Ruim driekwart van de Nederlandse autobezitters wordt nog verrast door onverwacht hoge autokosten, blijkt uit onderzoek in opdracht van ANWB Private Lease*. En dat terwijl de meeste Nederlanders ernaar streven hun autokosten zo laag mogelijk te houden, bijvoorbeeld door een kleinere auto te kopen (30%) of door de auto van de hand te doen zodra er groot onderhoud dreigt (9%). Al die maatregelen ten spijt, wordt 76 procent alsnog geconfronteerd met autokosten die hoger uitvallen dan gepland.

De top 5 onverwachte kosten:

 • Reparatie en onderhoud (54%)
 • Brandstof (17%)
 • Wegenbelasting (9%)
 • Autoverzekering (7%)
 • Aanschaf auto (6%)


Vrouwen rijden kleinere auto


Maar liefst 90 procent van de Nederlanders doet zijn best om op enige wijze de kosten van autobezit laag te houden. Automobilisten tot 35 jaar geven vaker aan dit te doen door een kleinere auto te rijden: 50 procent tegenover 30 procent gemiddeld in andere leeftijdscategorieën. Wat verder opvalt is dat meer vrouwen dan mannen een kleinere auto rijden om de kosten laag te houden: 40 tegenover 21 procent. Ook nemen de jongere autorijders vaker een goedkope verzekering om kosten te besparen: 40 procent tegenover 24 procent, en in de leeftijdscategorie tot 25 jaar doet zelfs 53 procent dit.


Bij het uitvragen worden de volgende acht manieren van kostenbesparing het meest genoemd:
 

 • Tanken bij een goedkoop tankstation (61%)
 • Energiezuinig rijden door snel te schakelen (38%)
 • Een kleinere auto rijden (30%)
 • Schadevrije jaren opbouwen (28%)
 • Een goedkope verzekering kiezen (24%)
 • Reparaties en onderhoud doen bij een goedkoop onderhoudsbedrijf (22%)
 • Onderhoud of reparaties zelf doen (11%)
 • De auto verkopen als er een grote beurt aankomt (9%)
   

Zeventig procent gebruikt spaargeld voor dure reparaties

De grootste spelbreker is een onverwacht dure onderhoudsbeurt of reparatie (54%). Om het hoofd te kunnen bieden aan deze en andere onvoorziene uitgaven, doet 70 procent van de ondervraagden een beroep op hun spaargeld. Een kwart probeert deze kosten te dragen door op zoek te gaan naar een goedkope(re) oplossing, 11 procent stelt het betalen uit. Negen procent onderhoudt zijn of haar auto zelf of laat dit doen door een bekende. ANWB heeft de belangrijkste besparingstips op een rij gezet en in kaart gebracht welke vaak genoemde bespaarpogingen beter niet ondernomen kunnen worden.

Voor autorijders die op zoek zijn naar kostenefficiënte oplossingen zijn er diverse mogelijkheden. Eén daarvan is private lease. Het is een andere manier van een auto ’bezitten’; een consument heeft daarbij de beschikking over een nieuwe auto tegen een vast maandbedrag zonder dat de auto zijn eigendom is. Met name de financiële zekerheid van private lease wordt als aantrekkelijk ervaren**: 43 procent van de Nederlanders vindt het een plezierig idee dat ze weten wat ze maandelijks aan de auto kwijt zijn, direct gevolgd door het niet op tafel hoeven leggen van een groot geldbedrag (36%).

*Onderzoek uitgevoerd in samenwerking met Multiscope onder 1.015 respondenten, oktober 2015
**Onderzoek uitgevoerd door Blauw Research onder 1.378 respondenten, januari 2015Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel