Nieuws

Forse daling in aantal verkeersdoden

Het aantal verkeersdoden is vorig jaar met 7 procent gedaald ten opzichte van het aantal verkeersdoden in het jaar ervoor. Er vielen 35 minder verkeersdoden. Dit is het laagste aantal ooit gemeten.

Hoewel dit een positief feit is, zijn er ook verontrustende cijfers, schrijft De Morgen. Zo is er een stijging geconstateerd in het aantal verkeersdoden onder senioren, motorrijders en ongelukken waarbij fietsers betrokken zijn. Het totaal aantal verkeersdoden in 2018 is 440. Nooit eerder vielen er zo weinig dodelijke verkeersslachtoffers. Het is zelfs bijna gehalveerd als we kijken naar tien jaar geleden. 


Op andere gebieden is de tendens minder rooskleurig. Zowel het aantal ongevallen als het aantal gewonden ondervond in het afgelopen jaar een lichte stijging. De evolutie van het aantal verkeersdoden verschilt sterk per provincie. Zo was in provincie Antwerpen sprake van een grote daling (23 minder doden in het vorige jaar), terwijl in Limburg juist veel meer dodelijke slachtoffers vielen (+17). Het aantal letselgevallen steeg vooral in Limburg en Antwerpen.

Fietsers en motorrijders in de problemen

Nationaal gezien is het aantal verkeersdoden onder fietsers en motorrijders toegenomen van respectievelijk 40 naar 44 en 64 naar 71. Het aantal letselgevallen stijgt bij bromfietsers, motorrijders en fietsers. Dit is zowel in Wallonië als in Brussel en Vlaanderen het geval.

Senioren vaker slachtoffer

Er was ook een stijging te ondervinden in het aantal verkeersdoden onder senioren van 87 naar 97. Vooral bij ongevallen met vrachtwagens waren senioren vaker dodelijk slachtoffer. Hierbij is een verdubbeling van 12 naar 24 verkeersdoden geconstateerd. Waar senioren vaker slachtoffer zijn, is bij de jongere bestuurders juist een laagterecord gevallen in de afgelopen tien jaar (van 185 in 2009 naar 50 in 2018).

Doelstelling niet haalbaar

Hoewel het aantal verkeersdoden gemiddeld is afgenomen, en dit dus een positieve ontwikkeling is, zal de doelstelling van maximaal 420 verkeersdoden in 2020 waarschijnlijk niet gehaald worden. Om toch zo dicht mogelijk bij deze doelstelling te komen, wordt volgend jaar een nieuwe Staten-Generaal georganiseerd om nieuwe maatregelen te treffen. Om het draagvlak voor verkeersveiligheid te verhogen, wil minister Mobiliteit Ben Weyts veilig gedrag op de weg belonen. Dit kan via een databank waarin alle verkeersovertredingen verzameld worden. Mensen die jarenlang zonder boetes rijden, worden beloond, waardoor de stimulans om veilig te rijden nog groter gaat zijn. Dit artikel komt uit ReScape

Deel dit artikel