Nieuws

Goede ontwikkeling dat e-auto's korting krijgen op parkeertarieven?

Een nieuw item in PARKEER24 is het parkeerpanel. In ieder magazine zullen zij reageren op een stelling. Voor de komende editie hebben we de stelling: Is het een goede ontwikkeling dat elektrische auto’s vanaf 2021 korting krijgen op parkeertarieven? Marc Moonen, van Moonen Parkeeradvies, is één van de leden van het panel. Hij geeft zijn mening op deze stelling.

Deze maatregel is een goed voorbeeld van mono-disciplinair-beleid. Het wordt ingevoerd met maar één doel voor ogen: zoveel mogelijk maatregelen die eventueel kunnen bijdragen aan het bereiken van de doelen van het Klimaatakkoord. Geen rekening houdend met eventuele negatieve neveneffecten op andere beleidsfronten. Het CPB heeft de effecten van deze maatregel niet eens kunnen doorrekenen, omdat de regel nog te vaag is en er teveel variabelen zijn waar geen duidelijkheid over is. Dit is vanuit het perspectief van de Rijksoverheid een makkelijke maatregel waar ze zelf verder geen pijn van heeft en alleen maar de mogelijkheid aan gemeenten geeft om volledig elektrische auto’s een korting te geven op het parkeertarief. Nu mag er alleen worden gedifferentieerd op basis van de parkeerduur, de parkeertijd, de ingenomen oppervlakte en de ligging van de terreinen of weggedeelten.

Enkele neveneffecten die kunnen gaan optreden:

  • Gemeente komen voor (onvoorziene) financiële tekorten te staan, aangezien deze maatregel alleen de gemeentelijke parkeerexploitatie treft. Zeker als de maatregel effect heeft en er veel elektrische auto’s komen.
  • Als je als gemeente besluit om elektrisch rijden te promoten, zal de gemeente ook moeten investeren in veel meer oplaadpunten op openbare parkeerplaatsen. Deze extra kosten zijn ook voor de gemeente.
  • De onduidelijkheid voor de rijders van elektrische auto’s zal alleen maar groter worden: niet alleen is het ondoenlijk om van te voren te weten hoeveel het opladen kost (dat verschilt namelijk per oplaadpunt), ook is het straks ondoenlijk om een duidelijk beeld te hebben van de parkeerkosten. Want op de ene plek krijg je korting, op de andere niet. En geldt die korting alleen als je daadwerkelijk aan het laden bent?
  • Er zal alleen maar meer onvrede komen bij de berijders van de 'vervuilende' auto’s (waar straks alle niet-volledig elektrische auto’s onder vallen. Dus ook de hybride voertuigen): Die zullen de kosten moeten gaan betalen voor de korting die de elektrische auto’s krijgen.
  • En niet onbelangrijk: door het 'oppoetsen' van de wet, wordt ook weer eens duidelijk wat er volgens de wet eigenlijk allemaal wel en niet mag. Zo hebben bijna alle gemeente momenteel ook onderscheidt in vergunningentarieven voor bijvoorbeeld werknemers en bewoners. Volgens dezelfde wet zou dat dus ook niet mogen. Terwijl het prima werkt. Moeten gemeenten dit dan ook weer gaan terugdraaien?

Conclusie: De Rijksoverheid roert dus in de mogelijkheden voor de lokale overheid, met zelf maar één doel: het Klimaatakkoord. De kosten zijn voor de lokale overheid. De onduidelijkheid bij de elektrische rijders en de irritatie bij alle andere parkeerders. Al met al geen positieve maatregel voor 'de emotie die Parkeren' heet.

Alle visies op deze stelling vanuit het Parkeerpanel verschijnen in PARKEER24 nummer 2, april 2019. Dit nummer, met als thema last mile en parkeren, wordt het eerste digitale magazine van PARKEER24. Meld je gratis aan voor de nieuwsbrief van PARKEER24 en ontvang het magazine in je mailbox.Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel