Nieuws

Onderzoek: aanpak voor waterweerbare én sociaal sterke wijken

Wateroverlast oplossen en tegelijkertijd de wijk een sociale impuls geven? Uit een onderzoek van team Gebouwd Water blijkt dat dit niet alleen mogelijk is, het is een uitgelezen kans. Hieruit is onder andere het idee naar voren gekomen om een wijkwaterfonds op te zetten in verschillende wijken, zodat wijkbewoners en corporaties ook zelf een steentje kunnen bijdragen.

Uit vooronderzoek van het projectteam is gebleken dat er geen generieke aanpak bestaat voor alle wijken, omdat de verscheidenheid op verschillende (sociale, ruimtelijke en economische) vlakken te groot is. Voor de proef voor het te lijf gaan van de wateroverlast met de gehele wijk, heeft Gebouwd Water als eerste idee drie Rotterdamse wijken geselecteerd. Deze wijken vertegenwoordigen volgens de initiatiefnemers een representatieve dwarsdoorsnede van de Rotterdamse stadswijken en zijn tegelijkertijd representatief voor stadswijken elders in Nederland. Daarom is gekozen voor wijken die het meest in de buurt komen van ‘de Rotterdamse stadswijk’: Bospolder-Tussendijken, Rubroek en Lombardijen.

Bewoners van de wijk kunnen zelf meewerken aan het verminderen van wateroverlast, door bijvoorbeeld regentonnen neer te zetten. Daarnaast zouden ze een geveltuin of een sedumdak kunnen aanleggen. De verbroedering in de wijken kan ontstaan doordat de bewoners dit groen in de wijk samen onderhouden. Zeker als jongeren meedoen biedt dit volgens de Rotterdamse architecten uitkomst. Daarnaast is water ook iets waar mensen plezier aan beleven. Daarom kan water in de verschillende wijken ook worden ingezet bij een regentuin, een waterspeeltuin of een buurtzwembad.

Het team Gebouwd Water is een samenwerking van 9 verschillende architectenbureaus met Woningcorporatie Havensteder, drinkwaterbedrijf Evides, de gemeente Rotterdam en de verschillende waterschappen in de regio.

Op donderdag 28 september presenteert Gebouwd Water de resultaten van het onderzoek.


Deel dit artikel