Nieuws

Game bereidt voor op stad van de toekomst

"Hoe gaat een nieuwe realiteit er uit zien? Dat moeten we voor ons zien”, vertelt Paul van Zoggel van Growing a Spacestation in het KennisCafé op vakbeurs Verkeer, Mobiliteit en Parkeren op 22 november. In serious gaming wordt die 'nieuwe wereld' gevisualiseerd. Dat kan helpen in het ontwikkelen van nieuw beleid.

Daaroe werden vier toekomstscenario's samengesteld. Rijkswaterstaat vroeg tien experts om een essay te schrijven, met hun visie op de toekomst. De kenmerken uit die essay werden gebruikt om de stadsscenario's te ontwikkelen.


Van Zoggel noemt een voorbeeld van zo'n toekomstig scenario: “Je plaatst een windmolen. Hoe reageert de omgeving daarop? Dat kunnen we dan meten. De weerstand tegen een windmolen verdwijnt, zodra je omgeving betrekt bij het proces.” Hij noemt het een combinatie van ‘oude games’ SimCity en World of Warcraft. SimCity, omdat de speler van afstand een stad managet. World of Warcraft, omdat je middenin de game staat, je jezelf ontwikkelt en beloningen krijgt.

Lelystad Airport

Burgers, bedrijven en overheden kunnen serious gaming bovendien samen spelen. “Door met elkaar in gesprek te gaan, ontstaat meer draagvlak voor nieuw beleid. Wat doet de aanleg van Lelystad Airport bijvoorbeeld met geluidsoverlast voor omwonenden. Dat valt allemaal te meten. We praten eigenlijk met heel veel rekenmachines in het spel."

Innovatiekracht

En waar dit allemaal voor nodig is? Om te innoveren. "In China bouwen ze inmiddels hele nieuwe stadswijken dankzij nieuwe innovaties, hier modderen we maar een beetje voort op bestaand beleid", aldus Van Zoggel. "Innoveren betekent soms afstappen van gebaande paden en volledig opnieuw beginnen". 


Hij maakt de vergelijking tussen Apple en Windows. Windows staat voor behoudend beleid, Apple staat voor innovatie. Terwijl Bill Gates van Windows telkens met kleine updates kwam, besloot Steve Jobs van Apple het roer radicaal om te gooien en volledig opnieuw te starten. En zie eens wat daar van kwam...Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel