Nieuws

Integraal IT-beheer Nederlandse infrastructuur

Rijkswaterstaat stapt af van het decentrale beheer van het wegennet en andere kunstwerken. Het programma AIRBIM (CGI) zorgt voor een meer integraal en eenduidig beeld.

De Nederlandse infrastructuur, zoals wegen en andere kunstwerken, wordt door Rijkswaterstaat nu nog decentraal beheerd via verschillende systemen. Door te gaan werken met het programma AIRBIM zal een meer integraal en eenduidig beeld van de gehele infrastructuur ontstaan.

CGI

Voor de toepassing van dit programma gaat Rijkswaterstaat een samenwerking van drie jaar aan met CGI, met een optionele verlenging tot tien jaar. Zo zal de Nederlandse infrastructuur - wegennet, bruggen, sluizen, tunnels en andere kunstwerken - goed toegerust zijn voor de toenemende mobiliteit en blijft ons land bereikbaar en veilig, nu én in de toekomst.

Visualisatie

Met het programma AIRBIM krijgt Rijkswaterstaat nog beter inzicht in de (onderhouds)status van alle assets en kan de organisatie adequaat anticiperen op toekomstig onderhoud. CGI gaat Rijkswaterstaat helpen met het eenduidig beheer van alle beschikbare assetgegevens. Die gegevens worden gebruikt voor het visualiseren van de kunstwerken en voor de afstemming met alle marktpartijen, zoals aannemers en beheerorganisaties.

Overstromingen

CGI, zo meldt vice-president Menno Kooistra, bouwt en onderhoudt voor Rijkswaterstaat al het intelligente Beslis en Ondersteunend Systeem (BOS), dat Nederland beschermt tegen overstromingen. “Wij zijn dan ook blij met deze opdracht en het vertrouwen dat wij opnieuw krijgen.”

Meer details & bron: cginederland.nlDit artikel komt uit Bouwgenootschap

Deel dit artikel