Nieuws

Dit waren onze topevents in 2017

Afgelopen jaar zijn, in samenwerking met Acquire Publishing, veel evenementen georganiseerd. Wat voor een jaar was het en wat waren de hoogtepunten? We geven u graag een overzicht van de succesvolste evenementen uit de wereld van mobiliteit en de openbare ruimte in 2017!

PARKEER24Jaarcongres

Op donderdag 6 april 2017 gingen parkeerprofessionals vanuit het hele land tijdens het PARKEER24jaarcongres de ‘Versnellingskamer’ in. In groepen gingen de bezoekers uiteen, om aan de slag te gaan met verschillende thema’s die de toekomst in het vakgebied van parkeren bepalen. Vragen als ‘Hoe houden we de Randstad mobiel?’, ‘Hoe realiseren we een eerlijke verdeling van gratis parkeerrechten?’, ‘Hoe verbinden we de parkeerexploitant en de ondernemers?’ én ‘Wat zou de Rijksoverheid moeten doen en laten om parkeren bij gemeenten te faciliteren?’ werden voorgelegd. Overheden en bedrijfsleven gingen met elkaar in gesprek. Aan het eind van de middag werden oplossingen voor deze vraagstukken gepresenteerd. 


Op 5 april 2018 staat het PARKEER24jaarcongres weer op de planning met een geheel nieuw thema. Meer informatie volgt op www.parkeer24jaarcongres.nl.

De 'Versnellingskamer' was een nieuw concept, dat door de bezoekers goed werd gewaardeerd.

Nationaal Voetgangerscongres 'Lopen Loont'

In Rotterdam vond op 4 juli het eerste Nationale Voetgangerscongres Lopen Loont plaats. Een memorabele dag, die de start van een nieuwe beweging markeert. Een beweging, die aandacht vraagt voor de voetganger. Beleidsmakers, stedenbouwkundigen, beweegspecialisten, gezondheidsprofessionals, verkeerskundigen, (binnenstad)economen, landschapsarchitecten, ontwerpers en bestuurders kwamen deze dag bijeen. Met elkaar deelden zij visies, wisselden zij ideeën uit én praatten en dachten zij na over hoe lopen nu gestuurd en gefaciliteerd moet / kan worden. De eerste stappen naar een gedegen voetgangersbeleid werden gezet.


Bekijk de aftermovie:

Op 25 september zetten we verdere stappen, tijdens het Nationaal Voetgangerscongres in Amsterdam. Noteer de datum vast in uw agenda: www.nationaalvoetgangerscongres.nl

Nationaal Fietscongres

De zesde editie van het Nationaal Fietscongres vond plaats op 21 september, met op 20 september het precongres. Meer dan 300 professionals kwamen bijeen in Theaters Tilburg, om vakgenoten te ontmoeten, nieuwe kennis op te doen en nieuwe contacten te leggen. Op 20 september verzamelden de fietsprofessionals zich bij Heavens Kitchen, waar zij in de middag op een informele wijze (beter) kennis maakten met elkaar en met de gemeente Tilburg. Daarna schoof men aan bij het Nationaal Fietsdiner.

Na een spectaculaire openingsact, trapte Dolf Jansen op 21 september het congres af en leidde de rondetafeldiscussie waarin wethouder Mario Jacobs (gemeente Tilburg), gedeputeerde Christophe van der Maat (provincie Noord-Brabant), Lot van Hooijdonk (gemeente Utrecht, F10) en gedeputeerde Luk Lemmens (provincie Antwerpen) met elkaar discussieerde over onder anderen innoveren met de fiets. Daarna gingen de deelnemers uiteen voor het volgen van verschillende kennissessies.


Bekijk de aftermovie:

Het pre-congres en congres werden door de deelnemers met een ruime 8 beoordeeld. Dit jaar is het Nationaal Fietscongres op 20 en 21 juni: www.nationaalfietscongres.nl

Dag van de Openbare Ruimte 

Op 27 en 28 september 2017 was het weer tijd voor de grootste vakbeurs  over ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer van openbare ruimte in Nederland. In samenwerking met deskundige sprekers en kennisinstituten verzorgde Acquire Publishing op deze beurs een aantal inspirerende Talks over actuele onderwerpen op het Acquire Meeting Point. Korte presentaties, volop ruimte voor vragen én gezellig napraten met de sprekers in de Acquire Lounge.

 

Op 1 & 2 februari vond de Dag van de Openbare Ruimte plaats in Brussel, waar ook het nieuwe platform ReScape werd gelanceerd. ReScape is dé inspiratiebron voor ruimte- en mobiliteitsprofessionals in België. Meer informatie is te vinden op: www.rescape.be.

BouwCirculair

In de afgelopen jaren hebben meer dan honderd organisaties zich aangesloten bij een of meer Betonketens. In 2017 ging Netwerk Betonketens over in BouwCirculair. Op 10 oktober werd tijdens het BouwCirculair Congres 2017 officieel de gelijknamige beweging gelanceerd.Tegelijk werdeen volgende belangrijke stap gezet waarbij omvang, ambities, bouwmaterialen en (kennis)activiteiten de komende jaren naar een volgend niveau worden getild. Of beter gezegd: uitgebreid. Want met het succesvolle Netwerk Betonketen als basis, kent BouwCirculair een vliegende start.

 

Het congres fungeerde als een ontmoetingspunt voor iedereen die zich verantwoordelijk voelt vopor en te maken heeft met circulair denken en doen binnen de eigen organisatie. Een plek waar alle leden en geïnteresseerden bij elkaar komen om bij te praten, kennis en ervaringen uit te wisselen en doelen voor de komende periode te formuleren. Daarnaast werd ingezet op het realiseren van innovaties door het verbinden van partijen in de keten alsmede het betrekken van het onderwijs. Kijk voor meer informatie op: www.bouwcirculair.nl

Openbare Verlichting Congres Ruimte en Licht

Op 16 november kwamen meer dan 200 lichtprofessionals – OVL-ers, ontwerpers, beleidsmakers, leveranciers - bijeen voor het Openbare Verlichting Congres Ruimte en Licht in Kasteel de Vanenburg in Putten. Het congres werd voor de tweede keer georganiseerd. Vorig jaar door Acquire Publishing, uitgever van het vakblad Ruimte en Licht, in samenwerking met OVLNL. Dit jaar ook samen met NSVV. Deze bundeling van krachten legde de basis voor een fantastische en uiterst informatieve dag. Met aansluitend nog een bezoek aan het lichtfestival GLOW in Eindhoven. Kijk voor meer informatie op: www.ruimtelichtcongres.nl

Nationaal verkeerskundecongres

De achtste editie van het Nationaal verkeerskundecongres vond plaats op donderdag 2 november, met op woensdag 1 november het precongres. Meer dan 400 enthousiaste verkeerskundigen en mobiliteitsprofessionals kwamen in Zwolle bijeen om vakgenoten te ontmoeten, kennis op te doen en nieuwe contacten te leggen. Dit jaar stond het jaarlijkse ontmoetings- en kennisevenement in het teken van ‘Fundamentele veranderingen vertaald naar vandaag’.


Hieronder vindt u de aftermovie.

Evenementen van 2018

In 2018 staan deze en meer evenementen op de agenda. Benieuwd? Houd onze agenda in de gaten. Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel