Nieuws

Architecten gaan weer beter

De verwachtingen van de architectenbureaus voor 2014 zijn voor het eerst weer licht positief te noemen. 51% verwacht meer opdrachten en 48% ook meer omzet. Die verwachtingen zijn gebaseerd op de iets stijgende werkvoorraad van de bureaus. Dit blijkt uit de halfjaarlijkse conjunctuurmeting van de BNA.

 

In het eerste kwartaal van 2014 is die werkvoorraad marginaal gestegen tot 3,6 maanden. Dat is nog steeds een kleine werkvoorraad te noemen.

 

Nog geen groei van de werkgelegenheid

 

Vooral de bureaus kleiner dan 20 medewerkers spreken van een kleine werkvoorraad. De omzetstijging gaat in 2014 nog geen groei van de werkgelegenheid bij de bureaus betekenen. In de afgelopen jaren is er een enorme teruggang geweest en de bureaus verwachten niet dit jaar al mensen te gaan aannemen. De werkvoorraad is nu al krap om de huidige bezetting mee te voorzien.

Het herstel komt vooral van de particulieren en bedrijven. Voor die marktsegmenten zijn de verwachtingen positief. Bij particulieren speelt nog steeds het lage BTW-tarief voor woningrenovaties een rol.

Daarnaast trekt de huizenmarkt weer iets aan en blijft de hypotheekrente laag. Projectontwikkelaars en corporaties zijn nog niet in beeld als het gaat om omzetgroei. Transformatie en hergebruik en verduurzaming van bestaande bouw zijn naast woningen voor particulieren de domeinen waar groei zit in de activiteiten.

 

Flexibiliteit als noodzaak

Het gemiddelde aantal opdrachten stijgt naar verwachting voor heel 2014 met circa 3%. De verwachte omzetstijging in heel 2014 bedraagt ongeveer 1.8%. De daling van het honorarium - als gevolg van de sterk toegenomen concurrentie - lijkt langzaam tot stilstand te komen. Het aantal medewerkers daalt in 2014 naar verwachting echter nog steeds met 2%.  Architectenbureaus geven - gezien de fluctuerende en onzekere omstandigheden - de voorkeur aan flexibele arbeidsrelaties. Dit verklaart mede de groei van het aantal zzp-bureaus.

 

Onevenwichtig herstel

‘Zoals wij voorspelden prevelt de kanarie in de kolenmijn weer en begint er her en der wat muziek in te komen’, zegt BNA-directeur Fred Schoorl. ‘Meer werk en optimisme in de architectenbranche betekent ook meer werk voor de gehele bouwketen.’

‘Het vertrouwen van de consument en het bedrijfsleven stemt positief’, aldus Schoorl. ‘Er ontstaan nieuwe processen van werken in de bouwketen en ook nieuwe financieringsvormen met nieuwe partijen bieden kansen. De tijdelijke btw-verlaging naar 6%, waar wij ons als branche voor hebben ingezet, heeft voor architectendiensten bij woningrenovaties – zo lijkt – een positief effect. Nu is het zaak dat het herstel doorpakt.’

Een kleine kanttekening is er volgens Schoorl wel te plaatsen. Evenals in de aantrekkende woningmarkt zien we dat het herstel ook in de architectenbranche niet over de gehele linie hetzelfde is. Het herstel verschilt per marktsegment en per bureau.

conjunctuurmetingvandeBNA.pdf
beschikbaar voor iedereen
DownloadDit artikel komt uit Stedebouw & Architectuur

Deel dit artikel