Nieuws

Hoe gaat het met spelen en bewegen in uw gemeente?

Branchevereniging Spelen en Bewegen organiseert in samenwerking met Jantje Beton en het platform BuitenSpelen een jaarlijkse enquête onder gemeentemedewerkers 'spelen'. Werkt u bij een gemeente en heeft u zicht op spelen en bewegen? Doe dan mee met de enquête. Het gaat om 12 vragen. Invullen kost ongeveer 5 minuten.

 

U vindt hier de enquête op de website van de Branchevereniging Spelen en Bewegen.

 

Speel- en beweegbeleid is een essentiële bouwsteen in het lokaal (jeugd)beleid. Omdat dit beleidsveld vaak een onderdeel is van het sportbeleid en/of het groenbeleid zijn er weinig cijfers over beschikbaar.  Daarom heeft de Branchevereniging Spelen en Bewegen het initiatief genomen om een jaarlijkse enquête te organiseren. In 2017 vond de enquête voor het eerst plaats. De enquete in dit jaar vindt plaats in samenwerking met het platform BuitenSpelen en Jantje Beton.

 

Resultaten van de enquête in juli bekend gemaakt

De resultaten van de enquête 2018 worden in juli gepubliceerd op de website van de branchevereniging en andere media. Daarbij werkt de branchevereniging samen met Jantje Beton en met de redactie van platform BuitenSpelen.

 

Uitkomsten 2017

Uit de enquête van 2017 bleek dat gemeentes fors inzetten op spelen en bewegen, ondanks dalende budgetten. Met twee resultaten uit de enquête is de branchevereniging specifiek aan de slag gegaan.

 

Onderzoek kindroutes

De Wageningen universiteit startte een onderzoek naar kindvriendelijke routes. Het onderzoek richt zich op de praktijk in gemeenten. Zijn er kindroutes, is er beleid voor, werken ze?

Als u geïnteresseerd bent in dit thema dan kunt u zich hier aanmelden voor de klankbordbijeenkomst Kindroutes op 19 november 2018.  


Inclusief spelen

Ook inclusief spelen was een belangrijk thema in de enquête. In 2017 gaf 61% van de gemeentes aan dat er speelplekken zijn ingericht op kinderen met een beperking. Voor de branchevereniging was de urgentie van dit thema aanleiding om Ilse van der Put (Speeltuinbende) uit te nodigen, om te vertellen hoe speeltoestellen en speelplekken voor deze kinderen ingericht kunnen worden. Ze wees ook op de rol van gemeentes die inclusiviteit al in de aanbesteding vast kunnen leggen.

 

Over de branchevereniging Spelen en Bewegen

De branchevereniging Spelen en Bewegen wil buiten spelen en bewegen bevorderen.
De aangesloten leden zijn Nederlandse organisaties die zich bezighouden met speelvoorzieningen en aanverwante producten. Daardoor is er kennis van de ontwikkeling, fabricage, verkoop, plaatsing, het onderhoud of (groen)beheer van voorzieningen. De branchevereniging ondersteunt de leden op diverse vlakken en treedt op als gemeenschappelijke belangenbehartiger.


Branchevereniging Spelen en Bewegen
Secretariaat: 06 41 89 73 65 of info@spelen.org

 

 Dit artikel komt uit BuitenSpelen

Deel dit artikel