Nieuws

Dirk Iede Terpstra: 'Infratecture staat voor mij voor integraal ontwerpen.'

In een driedelige serie verkent het vakblad Verkeerskunde het prille vakgebied Infratecture aan de hand van vijf vragen aan Infratecturedeskundigen. Infratecture is een nieuwe discipline die zich bezig houdt met het integraal ontwerp van infrastructuur. Een van de geïnterviewde deskundigen is Dirk Iede Terpstra, Verkeerskundige/-planoloog bij de dienst Ruimte en Duurzaamheid, gemeente Amsterdam.

 

“Infratecture staat voor mij voor ‘integraal ontwerpen’. Dus niet vanuit één belang een ontwerp maken, maar breed kijken naar een goede inrichting van de openbare ruimte. Het gaat dan om het samenspel tussen de verkeerskundige en de openbare ruimte/stedenbouwkundig ontwerper. En wat mij betreft vooral ook om een integrale belangenafweging.”

 

Infratecture is voor Amsterdam een belangrijk onderwerp

“Infratecture is voor Amsterdam een belangrijk onderwerp, omdat een economisch sterke en duurzame stad vraagt om een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte. Straten worden steeds drukker en intensiever gebruikt en daarbij zijn er steeds meer claims op de openbare ruimte, denk aan fietsparkeren of terrassen.

 

Met name in drukke stadsstraten, met zowel een verblijfsfunctie als een verkeersfunctie, komen we door de beperkte ruimte niet meer weg met het stapelen van de (minimale) normen voor inrichting en bereikbaarheid. Het integraal afwegen van belangen is dus noodzakelijk, waarbij duidelijke keuzes gemaakt moeten worden; bijvoorbeeld om een bepaalde functie niet langer ruimte te geven en zo ruimte te creëren voor andere functies. Dit zorgt voor een betere, mooiere en een duurzamere openbare ruimte.”

 

Al jaren zitten verkeerskundigen en openbare-ruimteontwerpers al bij elkaar in een team

“Binnen de afdeling Ruimte & Duurzaamheid (voorheen de dienst Ruimtelijke Ordening), waar ik werk, wordt de term Infratecture eigenlijk niet gebruikt. Toch is de samenwerking tussen verkeerskundigen en openbare-ruimteontwerpers/ stedenbouwkundigen hier redelijk standaard. Niet alleen zitten verkeerskundigen en openbare-ruimteontwerpers al jaren bij elkaar in een team, ook maken we binnen de gemeente vaak een ‘Nota van Uitgangspunten’ (NvU), voorafgaand aan het ontwerp.

 

In zo’n NvU worden de wensen, eisen, afwegingen en (de gevolgen van) keuzes inzichtelijk gemaakt. Naast het verkeerskundig profiel, wordt hierbij ook nadrukkelijk gekeken naar het gewenste ruimtelijk beeld en de gewenste activiteiten en functies. Op basis van de NvU kan het bestuur een weloverwogen besluit nemen over een (her)inrichting.”

 

Alert blijven

“Desondanks is het van belang er steeds alert op te blijven dat alle belangen binnen projecten goed worden meegenomen. Integraal werken is (nog) niet voor iedereen vanzelfsprekend. En sommigen vinden het ook veel gemakkelijker om vanuit één belang of vakgebied te werken, zeker als dat ene belang ook het geld voor de herinrichting meeneemt.”

 

Een goed voorbeeld van Amsterdamse Infratecture

“Een goed voorbeeld van Amsterdamse Infratecture vind ik de herinrichting van het Hugo de Grootplein. Een redelijk verkeerskundige standaard-rotonde (weliswaar met een tram er dwars doorheen) past hier heel goed in de stedenbouwkundige opzet van een stadspleintje dat is gevormd doordat de bouwblokken afgeschuinde hoeken hebben. De verschillende belangen van verblijven (winkels, terrassen), fiets, auto en het openbaar vervoer (de tram) zijn in dit ontwerp goed verenigd. Het ontwerp toont aan dat functionaliteit en esthetiek goed samen kunnen gaan.”Dit artikel komt uit Stedebouw & Architectuur

Deel dit artikel