Nieuws

Nederlands gedeelte van tweelandenweg wordt gerealiseerd

Tot voor kort reed (vracht)verkeer zich in de dorpskernen van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog regelmatig vast. Om dat te verhelpen, willen de betrokken partijen een randweg realiseren. Maar omdat die weg door Nederland én België zou lopen, kleven daar allerlei juridische procedures aan. Provincie Noord-Brabant begint nu alvast met de aanleg van een noordelijke randweg door het Nederlandse gedeelte.

Gedeputeerde Christophe van der Maat: “Voor het oostelijke deel van de randweg moeten nog juridische procedures doorlopen worden. Om verdere vertragingen te beperken, heb ik besloten om ook voor dit deel van de randweg te starten met de voorbereidende uitvoeringswerkzaamheden. Het gaat om het verleggen van kabels en leidingen en het aanleggen van sloten op de delen die op Nederlands grondgebied liggen. Daarna kan onze aannemer dan meteen verder vaart maken.”

Omleidingsroute

Daarnaast is besloten om de ingestelde adviesroute, die vrachtverkeer om de centra van beide dorpen heen leidt, te handhaven. Wethouder Jan van Cranenbroek van gemeente Baarle-Nassau: “In december heeft de provincie deze omleidingsroute op ons verzoek als proef ingesteld. Uit tellingen blijkt dat zo’n 55% van de vrachtwagens de adviesroute volgt. Dat is een toename van 20% ten opzichte van de situatie voor de start van de adviesroute. Voldoende reden om het verkeer te blijven omleiden, ook al is het geen verplichte omleiding.”Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel