Nieuws

ProRail plant bomen als compensatie in Groningen

In opdracht van ProRail zijn rondom het spoor Groningen – Sauwerd zijn kap- en snoeiwerkzaamheden verricht. Daarbij zijn meer bomen gesneuveld dan vooraf afgesproken. De spoorwegbeheerder en de gemeente Groningen hebben nu afspraken gemaakt om de groenschade te compenseren.

ProRail en de gemeente Groningen kregen na de werkzaamheden meldingen van verontruste omwonenden. “Bij het ter plaatse gaan ter hoogte van de Stadhouderslaan bleek dat de werkzaamheden waren afgerond en dat er een kaalslag had plaats gevonden. Dit voldeed niet aan de gemaakte afspraken en de verleende vergunning door de gemeente. ProRail zal daarom met herplanting compenseren”, zo schrijft de gemeente Groningen.

Vergunning

Er was een vergunning verleend voor onderhoudsmaatregelen waarbij bomen met een doorsnede groter dan 20 centimeter behouden zouden worden. Boomvormers en bramenstruiken mochten verwijderd worden. De overige lage begroeiing, zoals heesters hadden behouden moeten blijven. In de praktijk bleken de diverse begroeiingen één geheel te vormen en onmogelijk los van elkaar te bewerken.

Na een gesprek tussen de gemeente, ProRail en aannemer hebben de partijen verschillende afspraken gemaakt. Voor de 19 verwijderde boomvormers met een doorsnede groter dan 20 centimeter vindt een herplant plaats. De herplant vindt plaats in het gebied waar de boomvormers zijn verwijderd. Daarbij wordt rekening gehouden met de locatie van de herplant zodat de bomen niet over enkele jaren een gevaar gaan vormen voor het spoor. “Voor de verwijderde lage begroeiing is de ervaring dat deze uit zichzelf herstelt en aangroeit. In september 2020 gaan de gemeente en de aannemer samen bekijken of daar sprake van is”, zo zegt de Gemeente. Als deze zich herstelt, zal hiervoor geen verdere compensatie gedaan worden. Mocht er geen herstel zichtbaar zijn, dan volgt compensatie van de lage begroeiing.

Deel dit artikel