Nieuws

Park en Sportpark op tunneldak A4 in Schiedam

Bovenop het tunneldak van de rijksweg A4 in Schiedam worden een park en sportpark aangelegd. Het Sportpark A4 is onderdeel van een grote transitie binnen de gemeente. Op het stads- en sportpark van ruim 2 kilometer vestigen zich sportverenigingen. Op de vrijkomende sportvelden elders in de stad verrijzen energiezuinige woonwijken. In opdracht van de gemeente Schiedam werkt VolkerWessels aan het plan, met diverse bouwers en ontwerpers, waaronder Dura Vermeer, BGSV stedenbouw en landschap en MoederscheimMoonen Architects.

 

Sportverenigingen afkomstig van sportcomplexen Harga en Kethel krijgen een modern onderkomen op het nieuwe Sportpark A4 en kunnen zich hierdoor verder ontwikkelen. De ruimte die daar vrijkomt, zorgt voor een kwaliteitsimpuls op het gebied van woningbouw. De nieuwe woonwijken vormen een goede aanvulling op het bestaande aanbod in Schiedam, waardoor Schiedammers in eigen stad wooncarrière kunnen maken. BGSV stedenbouw en landschap en MoederscheimMoonen Architects hebben nauw samen gewerkt in de ontwikkeling van het Sportpark A4. De hele omgeving van het Park A4 wordt ontworpen als park voor sporters, recreanten en buurtbewoners.

 

Meervoudig ruimtegebruik

Bovenop het tunnellichaam worden vier voetbalvelden en twee handbalvelden gerealiseerd. Doordat aan weerszijden van de tunnel betonnen luifelconstructies zijn aangebouwd, wordt de ideale breedte voor een voetbalveld bereikt maar ontstaat er tevens plek voor meervoudig ruimtegebruik. Aan de zuidelijke zijde van het sportpark worden deze langwerpige ruimtes benut als parkeergarage en in de noordelijk gelegen luifel wordt een indoor atletiek-, honkbal- en cricketaccommodatie gerealiseerd. Hier kunnen deze sporters met name in de wintermaanden hun trainingsuren maken.

 

Tussen de opgetilde buitensportvelden wordt door Dura Vermeer in opdracht van Van Kessel Sport en Cultuurtechniek, een VolkerWessels dochteronderneming een groot sportverzamelgebouw gerealiseerd voor verschillende binnen- en buitensporten. Het gebouw voorziet in een multifunctionele sporthal, dans- en balletruimtes, multifunctionele ruimtes, horecavoorziening en kleedruimtes voor de verschillende binnen- en buitensporten.

 

Sport beleven vanaf een plateau

Het nieuwe sportverzamelgebouw is zo veel mogelijk in het hart van het park gepositioneerd om de connectie en de beleving met de sporten rondom zo goed mogelijk te maken. Het gebouw is als het ware een intermediair tussen het maaiveld en de circa zes meter hoger gelegen velden op het tunneldak. Om deze hoogte te overbruggen, manifesteert het gebouw zich vooral door het royaal vormgegeven terras dat zich op de eerste verdieping, als verlengstuk van de horeca, bevindt. Dit terras is vormgegeven als een echt plateau. ‘Zwevend’ tussen de verschillende niveaus creëert het een overgangszone tussen de beide maaivelden; een plek met een riant uitzicht over de sportvelden. “De vormgeving van het gebouw versterkt de aanwezigheid van dit niveau door de prominente expressie van dak- en terrasluifels”, aldus MoederscheimMoonen Architects

 

Bouw

Inmiddels is de bouw van het sportpark in volle gang. Bij de bouw van dit stuk rijksweg A4, dat eind december 2015 in gebruik is genomen, zijn reeds de betonconstructies gerealiseerd die de opgetilde voetbalvelden dragen. Op dit moment vinden werkzaamheden plaats aan het sportverzamelgebouw (Dura Vermeer) en de verschillende sport- en cultuurtechnische elementen van het park (Van Kessel Sport en Cultuurtechniek). Oplevering van het sportpark staat gepland voor medio 2016.Dit artikel komt uit Stedebouw & Architectuur

Deel dit artikel