Product

Vervoer naar retail

De bereikbaarheid van winkelgebieden is de laatste tijd behoorlijk in de belangstelling. Doordat in veel branches de omzetten teruglopen en sommige winkeliers dat wijten aan de slechte autobereikbaarheid en/of de hoge parkeertarieven, is er een oproep aan de decentrale overheden hierin een ‘winkelvriendelijk’ beleid te voeren. Alle gemeenten willen tenslotte een bloeiend winkelgebied. Hoe kunnen we zorgen voor een aantrekkelijke bereikbaarheid daarvan? Wat is daarbij het belang van de auto, de fiets, het openbaar vervoer en het parkeren?

In 2011 heeft het KpVV de tien belangrijkste mythes op een rijtje gezet en van literatuurgegevens voorzien. Deze informatie staat nu, aangevuld met actuele ontwikkelingen, in dit rapport ‘Vervoer naar Retail’.

De belangrijkste conclusies uit het rapport zijn:

  1. Fiets en lopen zijn (veel) belangrijker voor de omzet van winkels dan menigeen denkt.
  2. Parkeren en met name de hoogte van de parkeertarieven zijn nauwelijks van invloed op winkelbezoek en -bestedingen.
  3. Vervoer en bereikbaarheid hebben een (veel) kleinere invloed op winkelbezoek en -bestedingen dan andere factoren, zoals nabijheid, sfeer, kwaliteit, winkelaanbod etcetera.

Met name de tweede conclusie is van belang, omdat gemeenten vaak forse financiële inspanningen doen om bij te dragen in de parkeerkosten bij winkelcentra, vanuit het oogpunt van het behouden of creëren van een aantrekkelijk winkelgebied. Een totaalaanpak is noodzakelijk om de bezoeker juist jouw stad uit te laten kiezen.
 

Klik hier om de publicatie gratis via CROW-KpVV te bestellen.


Een uitgebreid artikel waarin elf waarheden worden uitgelegd vindt u hier.

 

 Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel