Project

Museumpark Paviljoen Rotterdam

Recentelijk werd in Rotterdam het Museumpark Paviljoen geopend. Het paviljoen is ontworpen door Architectenbureau Paul de Ruiter en was al een tijdje geleden opgeleverd. Nu ook de backbone van het Erasmus Medisch Centrum af is, werd het paviljoen officieel geopend.

Museumpark Paviljoen Rotterdam

 

Het Museumpark paviljoen maakt voor voetgangers de verbinding met het Museumpark en de ondergrondse Museumpark parkeergarage mogelijk. Architectenbureau Paul de Ruiter kan hiermee de opdracht voor de Museumpark parkeergarage, tien jaar na het ontwerp, als voltooid beschouwen.

Museumpark Paviljoen

Het paviljoen vormt het sluitstuk van het totale ontwerp van de Museumpark parkeergarage, waar ondergronds 1.150 parkeerplaatsen, verdeeld over drie lagen, zijn gecombineerd met de grootste waterberging van Nederland, met een capaciteit van 10.000 m³. Het Museumpark Paviljoen is een klein transparant icoon dat dient als een belangrijk voetgangersknooppunt van verkeersstromen op verschillende niveaus. Het overbrugt de verbinding tussen de 4,5 meter hoger gelegen backbone van het Erasmus MC, de traverse en de uitgang van de Museumpark parkeergarage.

's Nachts afgesloten

De mee‐ontworpen brug van het paviljoen verbindt het Erasmus MC met het Museumpark en vormt daarmee een nieuw adres aan het Museumpark. De toegang wordt gevormd door vier markante glazen taatsdeuren die gedurende de hele dag open staan voor voetgangers. ‘s Nachts wordt het paviljoen aan het Museumpark afgesloten en vormt daarmee een veilige doorgangsroute voor medewerkers van het Erasmus MC.

Abstract spel van open en dicht

Vanuit het Museumpark gezien is het glazen paviljoen het sluitstuk van de transparante traverse en biedt het de voetgangers met een volledig glazen gevel zicht op het Museumpark. Als je door het Museumpark loopt zorgen de verticale aluminium lamellen, die om de 1,5 meter het glas borgen, voor een abstract spel van open en dicht.

Museumpark parkeergarage

Een belangrijk principe in het ontwerp van de parkeergarage van Architectenbureau Paul de Ruiter was om het Museumpark zoveel mogelijk intact te laten. De parkeergarage is daarom onder het Museumpark en de Singelgracht geschoven. Op de kop van deze singelgracht, die het Museumpark scheidt van het Erasmus MC, is de inrit van de parkeergarage gecreëerd: als automobilist rijd je zo onder het water door de garage binnen. Enerzijds blijft het Museumpark hierdoor intact, anderzijds wordt de grond onder de singel dubbel gebruikt als in‐ en uitrit van de parkeergarage.

Vides van drie verdiepingen hoog

De garage is ontworpen vanuit de mens. Over de volle breedte, aan weerszijden van de garage zijn drie verdiepingen hoge vides gemaakt die daglicht de garage binnen laten stromen. In deze vides zijn de voetgangers in‐ en uitgangen geplaatst. Door de glazen daken van deze vides stroomt het daglicht de garage binnen en verleidt het de voetgangers naar de uitgang. Aan de ene kant mondt de vide uit in een langwerpig glazen uitgangspaviljoen bij het Boijmans Van Beuningen; aan de andere zijde komt de vide, onder de singelgracht door, in een langgerekte traverse aan de Erasmus MC zijde uit. Deze traverse vormt door zijn transparantie een aantrekkelijke looproute langs de singelgracht van het Museumpark en eindigt in het Museumpark Paviljoen.

 

Deel dit artikel