Project

Nieuw Spuikwartier krijgt groen plein met waterpartij

Het Spuikwartier in Den Haag wordt vernieuwd en voorzien van een aantrekkelijk verblijfsklimaat, onder meer door een nieuw onderwijs- en cultuurcomplex (OCC). Voor dit complex komt ook een nieuw, groen Spuiplein met een waterpartij en eromheen een hotel, winkels en meer dan 400 woningen.

Het Spuikwartier wordt niet geheel volgebouwd, zo verzekert gemeente Den Haag. Samen met het OCC omvat het bouwprogramma zestig procent van wat het bestemmingsplan toelaat. Het aantal vierkante meters aan buitenruimte neemt dus toe. VolkerWessels gaat het Spuikwartier ontwikkelen.


In het woningbouwprogramma is ook ruimte gevonden om 88 sociale huurwoningen te realiseren. Het nadelig effect hiervan op de grondopbrengst kan worden gecompenseerd uit de middelen die in het coalitieakkoord juist voor dit doel zijn vrijgemaakt: goede en betaalbare woningen realiseren voor mensen met een smalle beurs.


Nu het plan voor herontwikkeling van het Spuikwartier steeds vastere vormen begint te krijgen, wordt ook de grondexploitatie herzien. De grondexploitatie blijft binnen de afgesproken financiële kaders.

Deel dit artikel