Project

Fietspaden op minder draagkrachtige ondergronden

Het aanleggen van een stabiel fietspad op een dijk die net verbreed is of door een waterrijk natuurgebied is een hele uitdaging. De slappe en natte ondergrond levert doorgaans onregelmatige verzakkingen op, waardoor het pad niet langer comfortabel is. In Nieuwkoop en Ottoland werd een oplossing gezocht en gevonden om weerstand te bieden tegen verzakkingen op enkele mooie fietslocaties: Easypath heeft er nieuwe fietspaden met prefab betonnen elementen aangelegd.

Te smal en verzakt fietspad in Nieuwkoop

In de gemeente Nieuwkoop is het Meijepad opgeknapt en verbreed, aangezien de bestaande situatie niet meer voldeed. Het betreft een traject van ongeveer 2,5 kilometer. “Het Meijepad is een oud grindpad van nog geen meter breed dat ooit geasfalteerd is”, zegt Jan Koot, senior medewerker civiel- en cultuurtechniek bij de gemeente Nieuwkoop. “Door de jaren heen is het, mede door de veengrond, steeds verder verzakt. Fietsers konden elkaar nauwelijks passeren en daardoor werd het pad minder gebruikt, terwijl het in een prachtig waterrijk natuurgebied ligt.”

 

Vanwege de locatie, veel water en een slappe bodem was het opnieuw verharden van het pad een uitdaging voor de gemeente. Koot: “Zowel asfalt als kleine verhardingselementen vielen af. De prefab betonnen fietspadelementen van Easypath boden de enige blijvend stabiele oplossing, doordat de elementen onderling gekoppeld zijn. Verder zijn deze duurzaam en onderhoudsvrij.”

 

Het fietspad is inmiddels verbreed naar 1,75 meter, het asfaltpad is eruit gehaald en de fundering is opnieuw aangebracht. Wandelaars en fietsers hebben eigen paden gekregen. De gemeente is tevreden: “En het publiek ook. We horen van fietsers en wandelaars positieve reacties over de goede begaanbaarheid en daar doe je het toch voor.”

 

Bekijk hier een video van de verbreding van het Meijepad>>

 

Zetting en slappe bodem in Ottoland

Tussen Ottoland en Achterland in Groot-Ammers heeft Waterschap Rivierenland opdracht gegeven voor de aanleg van een nieuw fietspad. Het betreft een vrijliggend fietspad van drie meter breed op een traject van twee kilometer. Het fietspad ligt aan de oost- en westzijde op de kruin van de Boezemkade langs de Ottolandsche Vliet.

 

Bijzonder aan deze situatie is dat het fietspad - dat over de dijk loopt - bijna direct na de dijkverbreding is aangelegd. Normaal gesproken wordt namelijk gewacht totdat het grondpakket zich heeft gezet en dat kan wel twee jaar duren. De verwachte zetting is plaatselijk tot 40 centimeter over de komende vijf jaar. Lennert Onvlee, adviseur verkeer en vervoer bij Waterschap Rivierenland: “Om een comfortabel fietspad van drie meter breed mogelijk te maken, is de dijk verbreed. Door vrijwel direct het fietspad aan te leggen zullen de komende tijd zettingen optreden, die behoorlijk stevig kunnen zijn. Daarnaast is een dijklichaam altijd in beweging.”

 

Het Waterschap is op zoek gegaan naar een passende verharding voor het nieuwe fietspad. Onvlee: “Gezien de zetting kan asfalt scheuren en kunnen tegels verzakken en los gaan liggen. Betonplaten hadden ook gekund, maar die hebben niet de specifieke eigenschappen van Easypath. Het sterke punt van deze modulaire prefab betonnen fietspadelementen is dat ze onderling gekoppeld zijn en zo samen een stabiele constructie vormen. Het is eigenlijk een flexibel wegdek dat de zetting opvangt.”

 

Stel dat het zettingsverschil op sommige plaatsen te groot wordt, dan worden op die punten de elementen opgenomen en herplaatst. “Dat is kostentechnisch veel aantrekkelijker dan dat je het hele fietspad opnieuw moet aanpakken”, zegt Onvlee. “Vanzelfsprekend is het een investering, maar op de lange termijn is deze oplossing duurzamer. Nu moet blijken wat het fietspad gaat doen. Dat gaan we samen met Easypath monitoren en meten.”

 

Bekijk hier een video van de aanleg van het fietspad in Ottoland>>


Drie jaar prefab betonnen fietspadelementen in Gouda

In 2012 heeft de gemeente Gouda besloten de prefab betonnen elementen van Easypath toe te passen op de Voorwillenseweg, die voor fietsers de toegangsweg vormt voor de woningen die er door de jaren heen zijn gebouwd. De weg was verhard met puin en later met telkens nieuwe lagen asfalt. Dit pakket aan verhardingen ligt op veengrond en over een lengte van 150 meter was er last van wateroverlast door verzakking. De gemeente besloot om diverse redenen voor Easypath te kiezen. Zo kon de constructie lichter worden gemaakt: een halve meter asfalt is verwijderd en vervangen door licht ophoogmateriaal. Hierop zijn de prefab betonnen fietspadelementen aangebracht. Verder leidt een groter draagoppervlak tot minder zetting.

 

Om te monitoren wat er met de ondergrond op het traject is gebeurd, worden meetgegevens bijgehouden. De afgelopen drie jaar is er verzakking opgetreden, maar dit blijft binnen de perken. Visueel is er niets te zien vanwege de onderlinge koppeling van de elementen. Het verzakken kan namelijk niet worden voorkomen, maar een prefab betonnen element heeft een grotere drukverdeling op de ondergrond. Hierdoor vindt het ‘zakken’ gelijkmatiger plaats.Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel