Project

Variatie in spel met een natuurlijke valondergrond

In het najaar van 2013 heeft de gemeente Almelo de speelplek in het park aan de Windmolenbroeksweg aangelegd na overleg met de buurt, scholen, politie en sportbedrijf. Voorheen was het park voorzien van dichte begroeiing en er was weinig te beleven voor veel mensen. De gemeente wil de jeugd en volwassenen graag uitdagen om meer te bewegen en elkaar te ontmoeten. Het park in de Windmolenbroek is nu benoemd als een zogenaamde Topsport en -spellocatie.

Onder een Toplocatie verstaan we een activiteitenplek waar diverse leeftijdscategorieën kunnen ontmoeten, recreëren en bewegen. Dat hoeft niet per se een speelplaats te zijn, maar wel een plek om actief te zijn. Maar om dit te kunnen realiseren moest er wel iets gebeuren.
 

Er is veel gesnoeid in de beplanting, er is een groot toestel geplaatst en een voetbalveld voorzien van doelen. Ook zijn hiervoor een aantal kleinere omliggende moeilijk te onderhouden speelplaatsen opgeruimd. Het is een centrale ontmoetingslocatie geworden voor jeugd en ouderen in de categorie 8-80 jaar. Door het aanbrengen van routes en highlights in het park proberen we de mensen te activeren en naar het park te trekken.
 

Valondergrond

Op de bewuste plek is een klim-glij combinatie “Mount Logan”van Boer Speeltoestellen BV geplaatst, er is gebruik gemaakt van een extra loopbrug en een speelheuveltje. Daarbij is er een valondergrond van Dekowood aangebracht. De speelplek wordt druk gebruikt op dit moment. Er zijn nog meer wensen vanuit de buurt, er is op dit moment echter geen budget meer voor deze plek. Ook kunnen bewonerswensen door eigen initiatieven uitgewerkt worden met zelfwerkzaamheid en zelfbeheer.
 

Wellicht kunnen er later meer routes en sport en spelelementen worden aangelegd. Vooral ouderen hebben gevraagd om meer paden zodat ze zich beter kunnen bewegen door het park. In een eerder stadium (2011) hebben we naast deze toplocatie ook al een oude voetbalkooi vervangen voor een Omnistadium (multifunctionele voetbalkooi) van Velopa.Dit artikel komt uit BuitenSpelen

Deel dit artikel