Project

Volautomatische parkeergarage verrijst in Amsterdam

De gemeenteraad van Amsterdam heeft ingestemd met de bouw van de Vijzelgrachtgarage. Deze ondergrondse garage biedt plek aan circa 250 auto’s van vergunninghouders en werkt volautomatisch.

De parkeergarage komt boven het metrostation Vijzelgracht van de Noord/Zuidlijn te liggen. Door de auto’s van vergunninghouders hierheen te verplaatsen, wordt de parkeerdruk op straat lager en ontstaat meer ruimte op straat.

Volautomatisch

In plaats van een traditionele garage, heeft de gemeente gekozen voor een volautomatisch systeem. Dit biedt de mogelijkheid om optimaal gebruik te maken van de beperkte ruimte op zowel het maaiveld als binnen de beperkte afmetingen van de bak, die al boven het ondergrondse metrostation Vijzelgracht ligt.

Planning

Nu de gemeenteraad de plannen heeft goedgekeurd, starten de werkzaamheden in de tweede helft van 2019. De bouw duurt ongeveer een jaar.

Uitvoeringsagenda Mobiliteit

De komst van de Vijzelgrachtgarage maakt onderdeel uit van de Uitvoeringsagenda Mobiliteit (UAM). In deze agenda zijn concrete maatregelen geformuleerddie meer ruimte creëren en de doorstroming verbeteren, voor voetganger, fietser, ov-reiziger en de automobilist.

 Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel