Project

Prinsenbeek: duurzame Schoolstraat met dorpse allure

Om wateroverlast tijdens hevige regenbuien in het centrum van Prinsenbeek te verminderen, is grotere capaciteit van het riool nodig. Daarom worden de Schoolstraat en Pastoor Oomenlaan voorzien van een gescheiden rioolstelsel. Een prima aanleiding om ook de bovengrondse infrastructuur aan te pakken.

De Schoolstraat in het Brabantse Prinsenbeek (gemeente Breda) is een van de oudste wegen van het dorp en loopt van oost naar west. De straat vormt een belangrijke route in de dorpskern, mede door de aanwezigheid van de school.


Gelijktijdig met het werk aan het riool wordt de bovengrondse infrastructuur vervangen. De rijbaan in asfalt wordt vervangen door een smallere rijbaan in klinkers en er worden verkeersplateaus aangelegd op de kruisingen Schoolstraat met Harmonielaan en Kerkewei. Naast de werkzaamheden aan riool en verharding wordt ook het openbaar groen aangepakt.


De gemeente hoopt met de herinrichting een profiel te creëren dat past bij de Schoolstraat. “Geen racebaan, maar een smallere woonstraat met parkeerhavens in elementenverharding”, licht Peter van Rooij van de gemeente Breda toe. Bovendien draagt het project bij aan de duurzame ambities van Breda. “Van alle vrijkomende materialen wordt bekeken hoe we deze weer kunnen gebruiken in het circulaire proces”, vertelt Van Rooij. “Dit speelt op alle vlakken, zoals beton, asfalt en de bodem. Alle bestaande betonmaterialen die worden verwijderd, worden gerecycled. Erkende en gecertificeerde bedrijven zorgen voor recycling naar nieuwe producten. Voor de elementenverharding is gebruik gemaakt van duurzaam beton.”


Aannemer Gebr. De Leeuw en leveranciers Struyk Verwo Infra en v.d. Bosch Beton waren betrokken bij het project in Prinsenbeek. Struyk Verwo Infra leverde onder meer Lavaro tegels met een zwarte deklaag en donkergrijze trottoirbanden. V.d. Bosch Beton leverde de dikformaatstenen Via Aurelia uit de Nostalgica serie. De producten van beide leveranciers voldoen aan de eis dat minstens 15 procent circulair moet zijn en dat ze een MKI-waarde hebben van hoogstens 25 euro per m3.Dit artikel komt uit BouwCirculair

Deel dit artikel