Project

Aldenhofpark Hoensbroek

Krimp heeft soms ook voordelen: In Hoensbroek maken leegstaande gebouwen plaats voor een nieuw park. Buurtbewoners spelen een belangrijke rol bij het transformatieproces. Het resultaat is sociaal en duurzaam.

Hoensbroek krimpt. Door het dalende inwonertal kwamen vlakbij het centrum een aantal portiekflats en een schoolgebouw leeg te staan. De sloop van deze gebouwen maakte het mogelijk om een nieuw stadspark te ontwikkelen: Het Aldenhofpark. Het park geeft een kwaliteitsimpuls aan de probleemwijk. De transformatie van woonbuurt naar park verloopt geleidelijk. Tijdens het transformatieproces zorgen verschillende bewonersactiviteiten voor betrokkenheid en bekendheid.


Participatie

Het Aldenhofpark komt tot stand voor de bewoners, maar ook met de bewoners. Tijdens ateliersessies aan het begin van het planproces konden omwonenden meedenken. De wensen en ideeën die hieruit voortkwamen zijn meegenomen in het ontwerp. ‘Groen en dorps’ waren de sleutelwoorden. Tijdens het transformatieproces organiseerden Jadoen en Buitenom verschillende activiteiten. Bewoners maakten kleurrijke windzakken en hingen die in masten in het park. Er is een bijenhotel gebouwd en schoolkinderen plantten bomen. Alle activiteiten zijn gericht op sociale samenhang en duurzaamheid. De buurtbewoners zijn mede verantwoordelijk voor dit stukje stad en daar zijn ze trots op.


Park en schoolplein

Het parkontwerp is gebaseerd op de bijzondere Zuid-Limburgse geologie. In de aardkorst zitten verticale breuken, waardoor sommige delen omhoog schuiven en andere omlaag. Zo ontstaan terrassen, of scheggen. Het bestaande hoogteverschil in het park wordt versterkt door kunstmatige scheggen met wisselende hoogtes. De scheggen creëren verschillende ruimtes voor uiteenlopende functies. Dwars door het park lopen doorgaande fietspaden, zodat er altijd levendigheid is. Het park wordt afgebakend door een rij levensloopbestendige woningen en een wijkgebouw. In het wijkgebouw zit onder andere een basisschool en een kinderdagverblijf. Het schoolplein ligt aan de voorkant van het gebouw en is direct verbonden met het park: De doorgaande weg die vroeger voor het gebouw langsliep is opgeheven. Het gebouw heeft ook twee afsluitbare binnenhoven. Hier bevinden zich de entrees en de buitenruimte van het kinderdagverblijf.

 

In Straatbeeld 2 van 2017 leest u alles over het motoriekparcours dat in het Aldenhofpark is gerealiseerd. Een project van Buitenom in samenwerking met Spereco BV.

Deel dit artikel