Project

Regio Kampen-Zwolle maakt ruimte voor de IJssel

Om de regio Kampen-Zwolle te beschermen tegen het stijgende waterpeil van de IJssel, wordt ruimte gemaakt voor de rivier. Op 1 november kunnen bezoekers van het NVC-precongres met eigen ogen zien welke werkzaamheden in het enorme projectgebied van de IJsseldelta worden uitgevoerd.

“We hebben al stappen gezet om de inwoners van de regio te beschermen tegen hoogwater”, vertelt projectadviseur Jan Cents van de provincie Overijssel. 

 

 

Ten zuiden van Kampen wordt sinds eind 2014 door aannemerscombinatie Isala Delta gebouwd aan het Reevediep, een hoogwatergeul, die de regio in de toekomst droge voeten geeft. Vorig jaar werd 7,5 kilometer IJssel uitgebaggerd (zomerbedverlaging) om hoogwater op de IJssel beter te kunnen afvoeren naar het IJsselmeer.

 

“Daarbij is de IJsselkogge uit de bodem van de IJssel gehaald. Dit bijzondere middeleeuwse scheepswrak staat symbool voor de Hanzetijd”, zegt Cents, die aangeeft dat in de IJssel ook caissons zijn gebouwd om de karakteristieke Stadsbrug van Kampen te beschermen tegen aanvaringen.

Eerste resultaten zichtbaar

Tijdens het NVC 2016 konden bezoekers zien hoe werd gewerkt aan de zomerbedverlaging, de aanleg van de vaargeul met dijken en de start van de aanleg van meerdere kunstwerken. Een groot deel van deze werkzaamheden is inmiddels klaar.

 

“Eén van de kunstwerken, de Nieuwendijkbrug, is vervroegd in gebruik genomen, zodat het regionale verkeer minder hinder ondervindt van de werkzaamheden. Verder hebben we onlangs werkzaamheden afgerond, gericht op natuurontwikkeling in vijf uiterwaarden”, aldus de projectadviseur.

 

Hij vervolgt: “Ook wordt de laatste hand gelegd aan de recreatieschutsluis. Het water staat inmiddels in de sluis, maar het bedieningsgebouw moet nog worden afgerond. Even verderop wordt gewerkt aan de inlaat. Hoogwater op de IJssel stroomt in de toekomst onder deze brug door, het Reevediep in. De mannen van Isala Delta zijn druk met het storten van poeren en pijlers. De Kamperstraatweg komt in de toekomst over de recreatiesluis en de inlaat te liggen.”

Excursie

Tijdens de excursie op 1 november staat een bezoek gepland aan de Nieuwendijkbrug. Maar ook de inlaat en de recreatieschutsluis worden bekeken. “Deelnemers zien ook de werkzaamheden aan de dijken en welke impact dat heeft op de omgeving. En we vertellen waarom we blij zijn dat de tweede fase van het project ook kan starten en wat dat betekent voor het werk dat we de komende jaren gaan uitvoeren”, aldus Jan Cents.

 

Want er staat nogal wat op stapel met de bouw van de nieuwe Reevesluis in het Drontermeer, de versterking van de Drontermeerdijk, de verbetering van de wegverbinding N307 in de provincies Flevoland en Overijssel en het uitvoeren van hoogwaterbescherming voor het recreatieterrein Roggebot. “Naar verwachting is al het werk in 2022 klaar”, besluit Cents. 

Meer informatie?

Ga voor meer informatie over het project ‘Ruimte voor de rivier IJsseldelta’ naar de website of naar Facebook. Wilt u zich aanmelden voor deze excursie, of voor een van de andere programmaonderdelen tijdens het precongres? Dat kan hier.Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel