Project

Zilvermeeuw Fijnaart: nieuwe speel-, beweeg- en beleefplek

In Fijnaart is onlangs de laatste hand gelegd aan het plan rondom de speelplek locatie Zilvermeeuw, door de aanleg van een hardhouten vlonder bij de waterpartij. Deze waterpartij is hiermee onderdeel geworden van de complete speel- , beleef- en beweegplek. In een tijdsbestek van ongeveer een jaar is het gehele terrein aangepakt.

Water- en zandspel, ontmoeten, balanceren, fitness, jeu de boules, klimmen & klauteren, groenbeleving en waterbeheer zijn met elkaar verweven. Er is een verbinding tot stand gekomen tussen deze verschillende functies, waardoor een multifunctionele plek is ontstaan voor spelen & bewegen voor jong en oud.

Waterfun

In Fijnaart is men bekend met wateroverlast. In het ontwerp van de speelplek is dan ook een verbinding gelegd tussen het waterrijke gebied en het project ‘Fijnaart WaterProof’. Er zijn allerlei elementen verwerkt om wateroverlast te beperken. En juist gebruik te maken van het water voor speelse oplossingen. Zo is een wadi onderdeel geworden van de speelplek door hier spannende balanceertoestellen en spiderstones overeen te plaatsen.

Zie hier jezelf maar eens droog te houden! Voor de speelplek is gekozen voor natuurlijke speel- en beweegtoestellen van FSC-gecertificeerd Robinia-hout uit de Adventure Play productlijn. Ook is er een watertoestel en een supertof onderdeel hiervan zijn de speciale watertegels en het water wat ‘uit de muur’ komt. Het overtollige water wordt op speelse wijze door de ondergrond, door de muur, naar het lagere gedeelte gebracht. Wat daar zorgt voor een verrassend watertafereel.

Sporten en bewegen

De sport- en fitness area kenmerkt zich door de gekleurde toestellen van gecoat aluminium. Hier is een mix aan sportieve mogelijkheden gecombineerd. Van calisthenics, tot fitnesstoestellen en een bike fit toestel. Tussen het sport- en speelgedeelte en de waterpartij is een speciale hardhouten bank tegen de halfronde muur aangebracht. Verder kan er een potje jeu de boules worden gespeeld op naastgelegen jeu de boulesbaan.

Vlonder

Na de aanleg van de speel- en sportplek, de jeu de boulesbaan en het straatmeubilair, is in de laatste fase van dit project een vlonder van Azobé hardhout aangelegd bij de naastgelegen waterpartij, i.s.m. onze collega's van VISSERgroen. Op deze wijze wordt het water en het groen op een veilige manier toegankelijk gemaakt. Door gebruik van duurzaam hardhout kan hier voor lange tijd heerlijk van de natuurlijke omgeving worden genoten.

Aanpak en bewonersparticipatie

Kortom, het gehele terrein is afgelopen jaar aangepakt. In nauwe samenwerking met de bewoners. In het eerste stadium zijn er bewonersbijeenkomsten georganiseerd. Samen met de bewoners van Fijnaart is de speelplek tijdens deze bijeenkomsten uitvoerig besproken. Eerst zijn de locaties van de speelplekken onder de loep genomen evenals de leeftijdscategorieën, verdeling over en wensen voor de verschillende locaties. Op basis hiervan is een ontwerpschets gemaakt, waarop feedback kon worden gegeven. Vervolgens is op basis van deze wensen en behoeften het totaalontwerp verder uitgewerkt en uitgevoerd.


Het resultaat is een prachtig multifunctionele generatieplek, waar jong en oud van kan genieten. Voor de sociale cohesie in de buurt van onmiskenbare waarde. Mensen komen weer bij elkaar en genieten allen op hun eigen wijze van deze speel-, sport- en beleefplek. Verbinding is het toverwoord gebleken, zowel door verschillende functies speels met elkaar te verbinden als ook de verbinding die het teweegbrengt tussen de verschillende gebruikers van dit park.

Opdrachtgever: Gemeente Moerdijk
Ontwerp: BOERplay
Uitvoering: BOERplay & VISSERgroen
Periode: fase 1: juni 2019, fase 2: augustus 2020Dit artikel komt uit BuitenSpelen

Deel dit artikel