Project

Ontwerpen met wind

Wind in de stad is een thema dat steeds meer aandacht krijgt bij de (her)ontwikkeling van de gebouwde omgeving. Het maakt integraal deel uit van de totale comfortbeleving en hiermee de bruikbaarheid en waarde van de stad. Dit geldt voor zowel het openbaar domein als private buitenruimten, zoals balkons en (dak)terrassen.

Het windklimaat is niet alleen een aandachtspunt bij hoogbouw. Ook de volgende factoren of een combinatie daarvan kunnen namelijk knelpunten veroorzaken:  

  • De lokale windstatistiek: de ligging van het project  

  • De prestatie-eisen: het gebruik van de buitenruimte  

  • De lokale stromingspatronen: de geometrie van het gebouw en de omgeving. 

Het is belangrijk om het windklimaat in een vroeg stadium mee te nemen. Ons advies kan dan eenvoudig in het ontwerp worden opgenomen. Wind zal daardoor uw visie op de stedelijke omgeving en de architectuur van de ontwikkeling ondersteunen. Laat uw ontwerp daarom in een vroeg stadium door een van onze windexperts beoordelen, zodat uw visie gewaarborgd blijft.

Advies op maat 

De middelen die Actiflow inzet voor de advisering ten aanzien van wind zijn sterk afhankelijk van de fase van het ontwerpproces en hiermee het beschikbare budget enerzijds en de aard van de adviezen anderzijds. In een vroeg ontwerpstadium zijn de onzekerheden groot en dienen de adviezen gericht te zijn op de grote lijnen, bijvoorbeeld de volumetrie en oriëntatie. In latere ontwerpfasen is er meer duidelijkheid over het ontwerp en is informatie benodigd op detailniveau, bijvoorbeeld ten aanzien vanentreegebieden, balkons en (dak)terrassen. Onze producten sluiten hierop aan: 

Actiflow seminar op Building Holland 

Dit jaar vindt de vijfde editie van het tweejaarlijkse Actiflow seminar plaats op Building Holland. Tijdens dit seminar staan stromingssimulaties in de bouw centraal en specifiek het windklimaat nabij het project SPOT te Amsterdam. Dit aspect wordt vanuit diverse standpunten belicht door de architect (KAAN), de ontwikkelaars (COD & DUQER) en het bevoegd gezag (de gemeente Amsterdam). Zij nemen u mee in hun visie op wind in de gebouwde omgeving, de invloed op de ontwikkeling en realisatie van projecten in het algemeen en het effect op SPOT in het bijzonder. 


Het Actiflow s
eminar Ontwerpen met wind vindt plaats op donderdag 11 april van 13.00-17.00 uur op Building Holland. Ga voor meer informatie en aanmeldingnaar www.actiflow.com. 

Meer informatie 

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen of wilt u meer informatie over onze windstudies? Neem dan contact met ons op via contact@actiflow.com / +31 (0)76-5422220 of bezoek onze website: www.actiflow.com. 
 

 

 


 Dit artikel komt uit Stedebouw & Architectuur

Deel dit artikel