Project

Startschot omvorming Benthemplein Rotterdam

Op maandag 29 oktober klonk het startschot voor de werkzaamheden en de omvorming van het Rotterdamse Benthemplein tot een waterplein. De aanleg van dit bovengrondse waterplein is een wereldprimeur, middenin Rotterdam.

Startschot omvorming Benthemplein Rotterdam

Waterplein

Het klimaat verandert waardoor het steeds vaker en harder regent. Net als veel andere gemeenten heeft Rotterdam in dicht stedelijk gebied relatief weinig ruimte om al dat water op te vangen en vast te houden. Zodra het extreem hard regent, kunnen riolen en singels overlopen, waardoor water op straat blijft staan of terecht komt in kelders. De aanleg van waterpleinen zoals het Benthemplein bieden hiervoor een oplossing. Het waterplein is een innovatie om in tijden van hevige regenval het riool te ontlasten en tegelijkertijd de stad aantrekkelijker te maken. Zodra het hard regent, wordt het water opgevangen in speciale bassins op het plein met een capaciteit van 1700 kubieke meter. Het water loopt door grote goten over het plein naar twee ondiepe bassins waar het zich verzamelt. Een verdiept sportgedeelte loopt pas bij extreme omstandigheden onder water en functioneert dan als extra bufferruimte. Zodra het weer droog is, loopt het water langzaam weg in de bodem en naar de Noordsingel en kan het plein weer helemaal gebruikt worden.

Met en zonder water een mooie openbare ruimte

De oplossing werd ontworpen door De Urbanisten en Studio Marco Vermeulen en combineert  een technisch ingenieursysteem met verbeteringen van de openbare ruimte. Naast wateropvang biedt het plein ook de nodige mogelijkheden tot ontspanning.  Er komen voorzieningen voor sport en spel, maar ook zitplekken tussen de bloemen, planten en het groen. Het project is ontworpen in samenspraak met de toekomstige gebruikers en sluit aan bij hun wensen. Portefeuillehouder Nils Berndsen (deelgemeente Noord) vertelt: ‘De studenten van het Zadkine hebben ons gevraagd of het plein misschien aantrekkelijker kon worden. We hebben écht de tijd genomen om met bewoners en andere gebruikers van het plein te kijken waar zíj nou behoefte aan hadden.’ Dat heeft geleid tot een ontwerp waarin ruimte is om te ontspannen en te spelen, met een verdiept zitgedeelte, een skate-bassin en een sportveld. ‘Het plein krijgt nu echt een eigen gezicht, waarmee we iedereen een groot plezier zullen doen.’

Internationaal voorbeeld

Steeds meer steden zijn zich ervan bewust dat er andere mogelijkheden zijn om wateroverlast in dichtstedelijk op te lossen. Wethouder Alexandra van Huffelen (duurzaam, binnenstad en buitenruimte): ‘Het Rotterdamse Benthemplein is het eerste grootschalige waterplein van de wereld: een innovatieve Rotterdamse oplossing voor tijdelijke wateroverlast in stedelijk gebied en daarmee een inspirerend voorbeeld voor andere steden. Het Benthemplein wordt omgevormd tot een kleurrijk plein met veel ruimte voor urban activiteiten, groen en water. Zo dragen ook waterpleinen bij aan een groene, gezonde, klimaatbestendige, aantrekkelijke en economisch sterk Rotterdam’.

Samenwerkingspartners

Het grijze, betonnen plein wordt een aantrekkelijk stadsplein met ruimte voor water, sport en groen. Dit project is een creatie van verschillende samenwerkingspartners, namelijk het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, gemeente Rotterdam, deelgemeente Noord, Rotterdam Climate Initiative en Urban Habitats.

Deel dit artikel