Vacature

Senior Projectmanager

Gemeente Utrecht is op zoek naar een senior projectmanager. Het gaat om een functie van 36 uur per week.

Dit is je werk

Je geeft leiding aan een team van Stadsingenieurs waarin de diverse aandachtsgebieden die behoren bij een project zijn vertegenwoordigd en stuurt externe adviesbureaus aan. Afhankelijk van de fase van het project kunnen dit bijvoorbeeld zijn ontwerp, infra, constructies, milieu, ramingen, etc. Je stemt af met de interne opdrachtgevers en adviseert de bestuurders vanuit je kennis van projecten en op basis van het Utrechtse beleid. Je onderkent daarin de diverse belangen en bestuurlijke gevoeligheden. Tevens zorg je tezamen met je collega’s voor de verdere professionalisering van projectmanagement binnen SI.


Zo werken we onder andere aan de renovatie van de Wal en Kluismuren in hartje binnenstad. De gemeente Utrecht is bezig met het herstel van de funderingen van de wal- en kluismuren van de historische grachten in de stad. Dit herstel is noodzakelijk om de veiligheid van de wal- en kluismuren op termijn te kunnen waarborgen. Een complexe operatie, niet alleen technisch maar ook gezien de vele belangen in de stad. Er moet rekening gehouden worden met inwoners, bedrijven, gebruikers van de binnenstad, behoud van bomen, juridische eigendomsverhoudingen, risico’s op schade aan aangrenzende percelen, logistieke beperkingen, bevaarbaarheid van de grachten, gebruik van de werven, etc. Het project wordt aangestuurd en uitgevoerd door het organisatieonderdeel Stadsbedrijven. Een intensieve samenwerking met de andere onderdelen van de gemeente is noodzakelijk.

Het project is in 2008 gestart en loopt nog enkele jaren door. De gemeente Utrecht acht het op dit moment gezien de fase in het project nodig om de tot nu toe doorlopen onderdelen van het project te evalueren en het project te herijken. Als Senior Projectmanager stuur jij de implementatie van deze herijking aan.Dit is jouw werkplek
Het dagelijks werk van Stadsbedrijven is het visitekaartje van de gemeente. Of het nu gaat om het inzamelen van afval, het beheren, onderhouden of reinigen van de openbare ruimte, sportlocaties, zwembaden, parkeergarages, begraafplaatsen en welzijnsaccommodaties, de bereikbaarheid van en in de stad, bomen of grachten ... Iedereen ziet ons werk!


Jij gaat werken voor de afdeling Stadsingenieurs. Stadsingenieurs is één van de zes afdelingen van Stadsbedrijven. Als Senior Projectmanager werk je bij de groep Projectmanagement van Stadsingenieurs. Stadsingenieurs is het ingenieursbureau van de gemeente Utrecht. We houden ons bezig met de unieke combinatie van kennis van de stad én techniek. Onze belangrijkste taak is het leveren van (ruimtelijke) expertise voor projecten gericht op duurzame ontwikkeling, inrichting en groot onderhoud van de openbare ruimte. Zowel onder- als bovengronds.

Dit bieden we je

We willen dat onze medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn en dat ook blijven. Daarom willen wij dat jij met plezier naar je werk gaat. Zo werken we optimaal samen aan een mooie stad. Dit bieden wij jou aan:

 • Een 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen €4.022 en €5.984. Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring.
 • Een Individueel Keuze Budget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren. De hoogte van het Individueel Keuze Budget is 17,05% van je salaris.
 • Een tegemoetkoming in de reiskosten voor de afstand woon-werk verkeer bij gebruik van het openbaar vervoer of fiets.
 • Wij vinden een goede balans tussen werk en privé belangrijk voor onze medewerkers. Daarom heb je in veel functies de mogelijkheid om op verschillende locaties en bijvoorbeeld thuis te werken.
 • Wij bieden veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en diverse cursussen en trainingen.
 • Voor een overzicht van alle arbeidsvoorwaarden kijk op: https://werkenbijutrecht.nl/arbeidsvoorwaarden.

Jij bent:

 • Een ervaren senior projectmanager die bereid is om in woord en gedrag integraal verantwoordelijkheid te nemen voor de resultaten van het project binnen de door de opdrachtgever gestelde kaders en budget en die daarin de opdrachtgever proactief kan ontzorgen.
 • Een projectmanager die rekening houdt met alle in – en externe facetten van de complexe operatie van het herstel van de wal- en kluismuren en deze tegen elkaar kan afwegen en daarover (ook bestuurlijk) kan adviseren.
 • Een verandermanager die een bijdrage levert aan de doorontwikkeling van de benodigde kennis en vaardigheden (inclusief rolneming en gedrag) die horen bij een andere vervolgaanpak van het project van de verschillende betrokkenen (aan opdrachtnemer en opdrachtgeverszijde, inclusief aannemer).
 • Een stevige persoonlijkheid, die weet lijnen uit te zetten en vast te houden en ook weet in de dagelijkse hectiek overzicht te houden en rust te bewaren.
 • Duidelijk naar anderen over wat je verwacht, zonder de verbinding te verliezen.
 • Iemand die goed kan communiceren en netwerken. Je denkt vernieuwend en ziet kansen waar ze liggen.
 • Iemand die bijdraagt aan de ontwikkeling van het vakgebied projectmanagement binnen de afdeling SI. Je bent een cultuurdrager binnen de afdeling Stadsingenieurs voor het doorvoeren van een kwaliteitsslag op het gebied van integraal projectmanagement.

Dit vragen we verder van je

 • Je hebt (minimaal) een hbo-opleiding en een wo-kennis en denkniveau.
 • Kennis van civiele techniek.
 • Minimaal 10 jaar ervaring met integraal projectmanagement voor projecten in de openbare ruimte.
 • Aantoonbare ervaring met geïntegreerde contractvormen, zoals Engineering & Construct en Design & Construct.
 • Aantoonbare ervaring met bestuurlijk complexe projecten.
 • kennis van en ervaring met projectmatig werken, IPMA certificaat D of C, of Neerlands Diep of een soortgelijke opleiding.
 • Je bent klantvriendelijk en servicegericht en bestand tegen druk.
 • Je kunt goed communiceren en netwerken. Je denkt vernieuwend en ziet kansen waar ze liggen.
 • Je weet wat duurzaam werken binnen de stedelijke omgeving inhoudt.
 • Je hebt aantoonbaar ervaring met het omgaan met bestuurlijk gevoelige onderwerpen, bij voorkeur op gemeentelijk niveau.
 • Een visie op omgevingsparticipatie en kunt daarin creatief schakelen in je projectaanpak.

Dit is handig om te weten

Enthousiast geworden om als Senior Projectmanager aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht? Solliciteer uiterlijk vrijdag 17 mei via het online sollicitatieformulier. Heb je vragen over de vacature, de organisatie of de procedure? Neem dan contact op met Anne-Beth Heijnen, groepshoofd Projectmanagement, 06-41549846.


Meer informatie over het werken bij de gemeente Utrecht kun je vinden op https://www.werkenbijutrecht.nl/.

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern open gesteld.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

De gemeente Utrecht is een inclusieve organisatie, die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!Dit artikel komt uit Stedebouw & Architectuur

Deel dit artikel