Vacature

Beleidsontwikkelaar Natuur en Soorten - Provincie Overijssel

Wij zoeken een vasthoudende en doelgerichte adviseur met flair! Provincie Overijssel heeft voor haar locatie in Zwolle een vacature voor een Beleidsontwikkelaar Natuur en Soorten. De eenheid NM van de provincie Overijssel verzorgt de ontwikkeling en uitvoering van het natuurbeleid voor de provincie. Resultaatgericht, betrokken en met een open houding wil de eenheid in de provincie natuur goed beschermen, maar ook beter benutten en beleven. We zoeken bij deze opdrachten een bevlogen beleidsontwikkelaar met verstand van soortenbeleid en -bescherming.

Wat ga je doen als Beleidsontwikkelaar Natuur en Soorten?
Wij zoeken een enthousiaste beleidsontwikkelaar die binnen het werkterrein van de eenheid Natuur en Milieu zijn of haar expertise omzet in beleidsadviezen op bestaande en nieuwe thema’s op het gebied van natuur en landschap in Overijssel. Een van de uitdagingen waarvoor we staan is het thema natuur te verbinden aan economische ontwikkelingen en kansen. Je bent in staat een initiërende en leidende rol binnen het team te vervullen, waarbij jij de juiste verbindingen kunt maken en ontwikkelingen verder op gang brengt. We verwachten dat je:

• het natuurbeleid mede vorm geeft, waarbij het zwaartepunt ligt bij een concrete uitwerking van koppelkansen tussen natuur en andere maatschappelijk opgaven;
• leiding, sturing en uitvoering kan geven aan projecten die voortvloeien uit het Koersdocument Natuur voor elkaar en in het bijzonder het project condities voor soorten op orde;
• als contactpersoon kan fungeren tussen bijvoorbeeld de Overijsselse bijenbeweging en de provincie;
• in staat bent om projecten te initiëren en daarvoor draagvlak te zoeken;
• opdrachten kan formuleren en de uitvoering daarvan kan begeleiden;
• projectvoorstellen kan beoordelen zowel op inhoud als op benodigde inzet;
• beleid ontwikkelt om de Wet Natuurbescherming en de soortenbescherming in de praktijk goed uit te kunnen voeren;
• inhoudelijke bijdragen kan leveren aan het faunabeleid en in het bijzonder aan het nieuw op te stellen faunabeheerplan;
• monitoringsresultaten kunt interpreteren en analyseren en op basis daarvan adviezen kunt geven voor het te volgen beleid;
• inhoudelijk en beleidsmatig adviseert over voorstellen die voortvloeien uit PAS-gebiedsanalyses.

Deze functie doet een sterk beroep op je adviesvaardigheden. We vragen iemand met kennis van zaken en een goede antenne voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Je schrijft regelmatig stukken voor Gedeputeerde staten en Provinciale Staten. Daarnaast heb je goed gevoel voor ontwikkelingen in de samenleving. Je staat in contact met (vertegenwoordigers) van inwoners in Overijssel, gemeenten, waterschappen en andere in- en externe doelgroepen. Je komt terecht in het team Beleidsontwikkeling en realisatie waar je samen met 24 collega’s werkt aan de ontwikkeling en uitvoering van het provinciale natuurbeleid. We zoeken een collega voor 32 tot 36 uur per week. Het betreft een structurele functie met een aanstelling van 1 jaar als proef.

Wat breng jij mee?
Heb jij passie voor de natuur in Overijssel en ben jij een vasthoudend en doelgericht adviseur met flair? Dan zijn we op zoek naar jou! We zoeken iemand met een aantal jaren ervaring op het gebied van soortenbescherming. Als beleidsontwikkelaar Natuur en soorten beschik je over ten minste:

• minimaal 3-5 jaar relevante werkervaring (ervaring met advisering voor of binnen bestuurlijk complexe organisaties);
• een relevante academische opleiding (biologie/ecologie of een andere relevante opleiding);
• relevante ervaring met de nationale wetgeving en de internationale kaders op dit beleidsterrein, met name op het terrein van soortenbescherming;
• het vermogen om, en aantoonbaar in staat om, de belangen in het landelijk gebied in de advisering te verbinden (weging natuur/economisch belang);
• aantoonbare resultaatgerichtheid en proactieve houding en gedrag;
• persoonlijke eigenschappen waarmee je gemakkelijk verbindingen legt in- en extern, en ook weet te overtuigen.

Wat biedt Provincie Overijssel jou?
Jij krijgt voor deze functie afhankelijk van je ervaring een salaris van minimaal 3.287,60 en maximaal 4.696,60 (schaal 11) bij een 36 urige werkweek. Daarnaast krijg je een Individueel Keuze Budget van circa 22% van je jaarsalaris waar onder andere je vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof is ondergebracht. Je bepaalt zelf binnen grenzen wanneer en waarvoor je het budget inzet. 

De provincie Overijssel staat voor een uitdagende en inspirerende werkomgeving. Wij zijn een moderne werkgever met betrokken, ondernemende en vakkundige medewerkers. Werken op basis van je talenten vinden wij belangrijk, daarom wordt je takenpakket daar zo veel mogelijk op afgestemd. Je krijgt bij ons veel ruimte om jezelf verder te ontwikkelen door middel van cursussen en opleidingen. Samen met je collega’s werk je binnen een informele werksfeer waar je ook kunt flexwerken. 


Bekijk onze werkomgeving op www.werkenbijoverijssel.nl.

Jouw plek binnen onze organisatie
Je gaat aan de slag bij de eenheid Natuur en Milieu, een van de acht eenheden binnen de provincie Overijssel. Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van beleid op de thema’s natuur, milieu en duurzaamheid. 


De provincie Overijssel is een toonaangevende overheidsorganisatie met een volledig digitale beleidscyclus en een modern arbeidsvoorwaardenbeleid. Het provinciehuis is ingericht op basis van het Nieuwe Werken. Vanaf 1 januari 2017 zijn de provincies verantwoordelijk voor het natuurbeleid in Nederland. Natuur en Milieu grijpt dit aan om het natuurbeleid meer te richten op het beleven en benutten van natuur. Dit biedt volop kansen en uitdagingen. De provincie werkt aan een omvangrijk uitvoeringsprogramma om het Nationale Natuur Netwerk in Overijssel vorm te geven. Ook is zij gestart met de voorbereidingen om de nieuwe Omgevingswet te kunnen uitvoeren. Samen met je collega’s analyseer je de impact op verschillende beleidsterreinen en adviseer je over te nemen maatregelen. Van strategisch tot operationeel. Je werkt intensief samen met vertegenwoordigers uit de samenleving en je speelt zoveel mogelijk in op initiatieven van anderen die aansluiten bij provinciale ambities. Jouw eenheid bestaat uit de teams Strategie & Bestuursondersteuning, Beleidsontwikkeling & Realisatie, Contractering en Projectuitvoering.

Meer informatie over de provincie Overijssel vind je op www.overijssel.nl.

Meer informatie over deze vacature
Alle gesprekken zijn in Zwolle. Tijdens de selectie zul je kennismaken met een aantal medewerk(st)ers van het team. Voor vragen over de functie en procedure kun je contact opnemen met Marc Ooms, teamleider op 038 499 8097 of via het contactformulier.


Solliciteren op de functie van Beleidsontwikkelaar Natuur en Soorten

Je kunt solliciteren via onze sollicitatiepagina.

Deel dit artikel