Vacature

Adviseur mobiliteit en verkeer

In samenwerking met de gemeente De Bilt is Mobypeople exclusief op zoek naar de juiste persoon voor deze functie. Mobypeople is gespecialiseerd in de bemiddeling van verkeers- en vervoerkundige professionals op vaste en tijdelijke basis. Zij dragen binnen dit traject zorg voor het wervings- en selectieproces, maar jij treedt rechtstreeks in dienst bij onze prachtige gemeente. Lees snel verder!

Zó werkt het in De Bilt 

Het is goed werken voor de inwoners, organisaties en bedrijven in de zes dorpen die samen onze gemeente vormen. We weten dat we elkaar nodig hebben om de gemeente De Bilt leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender te maken. Om het voor de 42.000 mensen nog fijner te maken om hier te wonen, te werken en te recreëren. Mensenwerk dus. 

Wij dagen je uit om hieraan mee te bouwen en te laten zien wat jij op dit gebied in je mars hebt. Je beheerst de kunst om je aan te kunnen passen aan nieuwe initiatieven en ontwikkelingen. Daarom ben je goed op de hoogte van wat er in de samenleving leeft. Je vindt er de uitdagingen om ook je eigen functioneren te verbeteren en neemt de verantwoordelijkheid om veranderingen in gang te zetten. Kortom: je bent een netwerker, een regisseur en een leider in je eigen werk. Als dit je aanspreekt, ben je absoluut geschikt als:

adviseur mobiliteit en verkeer
voor 36 uur per week


In deze functie zal je samen met twee andere verkeerskundigen vanuit de gebiedsteams aan de slag gaan en werken aan gemeente brede vraagstukken.


De gemeentelijke opgave mobiliteit

Toegankelijkheid, mobiliteit, leefbaarheid en duurzaamheid staan in gemeente De Bilt hoog op de agenda. Hiervoor werkt gemeente De Bilt nauw samen met de provincie en andere gemeenten. De Bilt is buurgemeente van Utrecht, de draaischijf van Nederland. Dat betekent dat wij binnen onze gemeentegrenzen te maken hebben met regionale bereikbaarheidsvraagstukken. Als gemeente denken wij mee in regionale visie en beleidsontwikkeling en dragen met projecten ook concreet bij aan het oplossen van die vraagstukken.

Het beleidskader met de concrete beleidsdoelen op het gebied van mobiliteit voor de komende jaren is neergezet in het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP). Via een aantal concrete projecten wordt er gewerkt aan het realiseren van die doelen.

Op het programma voor komende periode staan enkele uitdagende verkeersvraagstukken, waaronder het centrumgebied, het stationsgebied Bilthoven, de fietsveiligheid Jan Steenlaan en het vergroten van de bereikbaarheid op lokaal en regionaal niveau. Daarnaast ook het ontwikkelen van de snelfietsroute Amersfoort-Utrecht, o.a. met het oog op de start van de Vuelta in 2020! En er ligt een mooie uitdaging wat betreft het stimuleren van initiatieven op gebied van duurzame mobiliteit (zelfrijdend vervoer, e-bike etc.). Ook willen we aan de slag met het ontwikkelen van een mobiliteitsvisie ten aanzien van de woningbouwambities van onze gemeente. Samen een mooi pakket van uitdagende en spannende opgaven welke we met elkaar én met de andere beleidsvelden vanuit de gebiedsteams willen oppakken.

Wat verwachten we van jou?

Je draagt als adviseur zelf de volledige verantwoordelijkheid voor jouw projecten. De projecten zijn veelal multidisciplinair, met een nauwe samenwerking met stedenbouw en techniek. Meer specifiek pak je de volgende taken op:

 • Je levert een bijdrage aan een samenhangend beleid op het gebied van verkeer en mobiliteit op lokaal en regionaal niveau, opereert derhalve op een tactisch/ strategisch niveau en adviseert daarbij aan college, raad en andere teams;
 • Waar nodig voer je ook operationele taken uit binnen jouw team;
 • Je neemt deel aan projecten en levert inhoudelijke bijdragen aan visies, bestemmingsplannen en andere beleidsplannen op lokaal en regionaal niveau;
 • Je vertegenwoordigt de gemeentelijke belangen en beleidsdoelstellingen op regionaal en provinciaal waarbij je ook deelneemt aan provinciale en mogelijk rijksprojecten;

Met je contactuele vaardigheid en natuurlijke flair onderhoud je het externe netwerk van burgers en bedrijven. Je denkt vanuit de gedachte van participatie/samenwerking en vanuit deze gedachte communiceer je met anderen. Het vakgebied is verkeer en mobiliteit. Wat heb je daarvoor nodig?

 • Je hebt een relevante HBO diploma;
 • Je hebt enkele jaren ervaring met het werken in het beleidsveld verkeer en mobiliteit;
 • Je bent een omgevingsbewuste en politiek sensitieve netwerker die zich thuis voelt in meerdere rollen: beleidsmedewerker, verkeerstechnisch adviseur en regisseur;
 • Je bent communicatief vaardig; je bent goed in staat politiek/bestuurlijke afwegingen te vertalen en over te brengen richting collega’s en bewoners;
 • Je schrijft heldere (beleids)stukken over complexe vraagstukken en kunt deze presenteren voor verschillende typen publiek;
 • Je werkt planmatig en resultaatgericht;
 • Je zoekt samenwerking, en ziet de meerwaarde van een integrale en gebiedsgerichte aanpak;
 • Je bent voor jouw collega's een vakinhoudelijke sparringpartner;
 • Je bent in staat om proactief in te spelen op mogelijkheden welke zich voor doen;
 • Je beschikt over een sterke persoonlijkheid.

Wat bieden wij je als gemeente De Bilt?

Veel ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling in een dynamische werkomgeving met korte lijnen en een prettige werksfeer. Voor deze functie geldt, afhankelijk van opleiding en ervaring, een salaris van minimaal € 2.795,- (aanloopschaal 10) en maximaal € 4.541,- (functieschaal 10A) bruto per maand. Daarnaast krijg je een Individueel Keuzebudget (IKB) van 16,3% dat je vrij kunt besteden aan de beschikbare doelen, passend bij jouw persoonlijke wensen. De bedragen gelden bij een 36-urige werkweek.

Heb je nog vragen?

Nadere informatie over deze functie kun je inwinnen bij Jan Burger, accountmanager Mobypeople, tel. 06-27053050. 

Heb je interesse?

Solliciteer dan direct tot en met 31 maart 2019 naar Mobypeople t.a.v. Jan Burger, via e-mail j.burger@mobycon.nl.

Meer informatie over onze organisatie en uitdagingen kun je vinden op: www.debilt.nl.Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel