Vacature

Strategisch Planeconoom

Gemeente Kampen is op zoek naar een strategisch planeconoom. Het gaat om een functie van 32 tot 36 uur per week.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, nieuwe collega voor de afdeling Ruimtelijke realisatie. Duurzame ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit zijn de uitgangspunten voor ons werk, dat we omgevingsbewust uitvoeren. We staan voor de ontwikkeling van de kwaliteit van de openbare ruimte, we ontwikkelen visies voor gebieden en we geven kaders voor de ontwikkeling en het gebruik van gebouwen. Het is onze ambitie de beleidstaken integraal, in samenhang met elkaar en met oog voor de maatschappelijke en financiële kosten en opbrengsten te benaderen.

Afdeling Ruimtelijke realisatie

De afdeling Ruimtelijke realisatie speelt een belangrijke rol bij  de planvorming, voorbereiding en realisering van (complexe) projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerrein,  infrastructuur,  maatschappelijke voorzieningen, groen en recreatie. Onderdeel van de afdeling is het grond,- en vastgoedbedrijf.

Wat ga je doen?

Als strategisch planeconoom vervul je een sleutelpositie binnen de afdeling Ruimtelijke realisatie. Je bent sparringpartner, denkt mee en adviseert op het gebied van integrale gebieds- en vastgoedontwikkeling. Het doel is om samen met jouw collega’s onze ruimtelijke en maatschappelijke ambities waar te maken. Je geeft gevraagd en ongevraagd financiële en strategische adviezen over (complexe) gebiedsontwikkelingen en herstructureringsprojecten. Je weegt verschillende belangen tegen elkaar af en stuurt daarbij op optimalisaties en risicobeheersing (proces, inhoud en geld). Je bent gespreks-, en onderhandelingspartner namens de gemeente met externe partijen, zoals ontwikkelaars, corporaties, bouwers, provincie, rijk en natuurlijk met burgers en ondernemers. Uiteraard ben je adviseur van de portefeuillehouder. 

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Je voert de financiële regie op gebiedsontwikkelingen en draagt zorg voor haalbaarheidsanalyses, grondexploitaties en risicoanalyses;
 • Je geeft financieel-strategisch advies aan de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke realisatie, projectleiders, het management en het bestuur; je bent de “kritische tegenstem” binnen de organisatie m.b.t vastgoedzaken;
 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van de producten voor de planning- en control cyclus, in samenspraak met de planeconomen en de financiële consulenten,;
 • Je werkt aan de diverse beleidsproducten, zoals de paragraaf grondbeleid in de begroting en jaarrekening, nota kostenverhaal en het woningbouwprogramma van Kampen (mede in relatie tot de Omgevingsvisie);
 • Je hebt een actieve rol bij de gesprekken en onderhandelingen met externe partijen over gronduitgifte, kostenverhaal, financiële constructies en samenwerkingsvormen;
 • Je draagt op basis van jouw expertise ook bij aan (strategische) vraagstukken op het gebied van vastgoedontwikkelingen,
 • Je volgt maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in wet- en regelgeving en vertaalt deze naar grond- en vastgoedbeleid;
 • Je vertegenwoordigt als strategisch planeconoom het grondbedrijf in portefeuillehoudersoverleggen, stuurgroepen en publiek-private samenwerkingen.  

Wat breng je mee?

 • Je hebt een academische werk- en denkniveau en ruime, recente werkervaring als planeconoom.
 • Je hebt aantoonbare ervaring en deskundigheid op het gebied van grondexploitaties, vastgoed rekenen, vastgoedrecht, Besluit Begroting en Verantwoording (BBV),Vennootschapsbelasting (Vpb), Wet ruimtelijke ordening (Wro), Omgevingswet en het voeren van onderhandelingen en sluiten van overeenkomsten.
 • Je hebt affiniteit met ruimtelijke en maatschappelijke projecten en het werken in een bestuurlijke omgeving in de publieke sector.
 • Verder ben je een enthousiaste collega met een professionele werkhouding. Je hebt een scherpe analytische blik.
 • Je bent communicatief vaardig en kunt krachtig overtuigen. Je kunt de (complexe) materie helder verwoorden en beschrijven. Je hebt oog voor alternatieve mogelijkheden en bent oplossings- en resultaatgericht.
 • Je werkt graag samen met je collega’s aan plannen en projecten en je bent een teamspeler. Je voelt je thuis in een politiek-bestuurlijke omgeving.

Wat bieden wij?

Wij bieden jou voorlopig een dienstverband voor 1 jaar. Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het salaris maximaal € 5.756,- (functieschaal 12) bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Daarnaast krijg je prima secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een individueel keuzebudget van 17,05%, koop en verkoop van verlofdagen en betaald ouderschapsverlof.

Meer weten?

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Monique Cuisinier, afdelingshoofd Ruimtelijke realisatie (06) 2000 8609 of Arnoud Ashouwer, strategisch adviseur ruimtelijke realisatie (06) 2248 8404.


Deze vacature is gelijktijdig intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben kandidaten in dienst van de gemeenten binnen de Talentenregio voorrang.

Iets voor jou?

Heb je belangstelling voor deze functie en voldoe je aan de functie-eisen, solliciteer dan vóór 3 februari 2020 via de sollicitatiebutton.


Wij stellen acquisitie naar aanleiding van deze vacature niet op prijs.

Deel dit artikel