Vacature

Voorzitter welstands- en monumentencommissie

Gemeente Maastricht is op zoek naar een voorzitter welstands- en monumentencommissie. De functie gaat in per 1 oktober 2021.

Werken voor Maastricht

In Maastricht werken 1700 collega’s, 125.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond.


Kleine en grote bedrijven vinden hun ideale plek in de stad. Een stad van ‘leven en laten leven’, maar ook van zorgen voor elkaar. Een stad met allure die groot genoeg is voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen.


De gemeente Maastricht streeft ernaar een wendbare, integraal werkende en resultaatgerichte organisatie te zijn, die flexibel inspeelt op kansen en ontwikkelingen in onze omgeving. We stimuleren en bieden ruimte voor creativiteit en initiatief en helpen elkaar autonomer te werken. De gemeente Maastricht heeft aandacht voor haar medewerkers en voor hun persoonlijke en professionele behoeften, wensen en drijfveren, ongeacht de levensfase. Een organisatie die een gezond, veilig en aantrekkelijk werkklimaat biedt voor iedereen.

De Welstands-/Monumentencommissie

De Welstands-/Monumentencommissie is een onafhankelijke commissie die het college van burgemeester en wethouders adviseert over welstands- en monumentenaspecten bij bouwinitiatieven en aanvragen voor een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten, het veranderen van monumenten en sloopactiviteiten.


Deze taak vloeit voort uit de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO), de woningwet (WW), de bouwverordening Maastricht, de Monumentenwet 1988, de Erfgoedverordening gemeente Maastricht, de Verordening op de Welstands-/Monumentencommissie en de APV. 
De Welstands-/Monumentencommissie hanteert bij de beoordeling de Welstandsnota 2018 “maatwerk in kwaliteit”.


De huidige commissie bestaat uit een voorzitter, drie onafhankelijke deskundige leden met verschillende specialisaties en wordt bijgestaan en ondersteund door ambtelijke adviseurs en een ambtelijk secretariaat. De commissie vergadert éénmaal per twee weken op de dinsdag in de even weken, de gehele dag. De vergadering is openbaar.

Omgevingswet

Momenteel wordt onderzoek gedaan naar een inhoudelijke wijziging van de huidige WMC om beter aan te sluiten bij de maatschappelijke opgaven van nu en het gedachtegoed van de Omgevingswet. In het onderzoek zijn drie draaiknoppen benoemd om tot oplossingen te komen.


Proces & werkwijze. Hierbij gaat het ten eerste over de vraag hoe de WMC betrokken wordt in het gehele proces ‘van initiatief tot vergunningverlening’ na invoering van de Omgevingswet. Vervolgens wordt bepaald welke andere werk- en overlegvormen zinvol zijn om daarnaast nog toe te voegen.
Beleid & regels. Hierbij gaat het over de mogelijke meerwaarde van architectuurbeleid (als aparte paragraaf in de actualisatie van de omgevingsvisie), algemene regels in het omgevingsplan (om meer activiteiten welstandsvrij en/of vergunningsvrij mogelijk te maken) en aanpassing van de welstandsnota.
De samenstelling van de commissie. Hierbij gaat het om het behouden, versmallen of uitbreiden van de inhoudelijke disciplines in de commissie. Van de nieuwe voorzitter wordt straks een pioniersrol verwacht bij de transformatie van de WMC onder de nieuwe Omgevingswet.

Benoeming en zittingstermijn

De gemeenteraad benoemt de leden voor een termijn van maximaal drie jaar. Uw benoeming gaat in op 1 oktober 2021. De leden kunnen eenmaal worden herbenoemd voor eenzelfde termijn.

Dit ben jij en breng je mee

 • Je bent in theorie en praktijk bekend met de grondslag van architectonisch en stedenbouwkundig ontwerpen en kent zowel de geschiedenis als de eigentijdse stand van zaken ten aanzien van de architectuur, bouwhistorie, monumentenzorg, welstandszorg en stedenbouwkunde;
 • Je hebt een academische achtergrond en denkhouding;
 • Je hebt kennis van de structuur en functioneren van het openbaar bestuur en bent vertrouwd met ambtelijk en politieke besluitvorming;
 • Je betracht een maximale neutraliteit bij de beoordeling van aanvragen en heeft daarom geen enkele zakelijk binding met lopende projecten in de stad;
 • Je streeft een hoog ambitieniveau na en in het openbaar vergaderen is voor u geen probleem;
 • Je bent in staat goed en gemotiveerd te adviseren, bent een goede raadgever en vertegenwoordigt, onafhankelijk, het algemene belang;
 • Je kunt in begrijpelijke taal over bouwplannen communiceren, ook met niet-deskundige;
 • Je bent in staat om de openbare vergadering strak te leiden en bent bekend met digitaal vergaderen;
 • Je kunt tijdens de openbare vergadering ruimte scheppen voor inbreng van meningen, te zorgen voor consistentie en continuïteit in de beoordelingen en beraadslagingen kernachtig en begrijpelijk samenvatten;
 • Je kunt in teamverband werken;
 • Je schrijft het jaarverslag van de Welstands-/Monumentencommissie aan de gemeenteraad en beschikt daarvoor over een zeer bekwame redactionele vaardigheden;
 • Je bent motiverend, enthousiasmeren en innoverend;
 • Je bent bekend met de stad Maastricht en kent de stedenbouwkundige en architectonische opbouw van de stad en de buurten.
 • Je houdt jezelf goed op de hoogte van eigentijdse ontwikkelingen in architectuur en stedenbouw als reactie op de klimaat-problematiek, het duurzaamheidsvraagstuk en de energietransitie.
 • Je vervult een pioniersrol in de transformatie van de WMC onder de nieuwe Omgevingswet.

Dit bieden wij jou!

 • Werken in een ambitieus team van deskundige en betrokken specialisten;
 • Verruiming van uw kennis en ervaring van het vak;
 • Een vergoeding voor bestede uren, gebaseerd op de richtlijnen van de BNA, en een reiskostenvergoeding.

Ben je enthousiast?

Reageer dan vóór 10 april 2021 via www.werkenvoorlimburg.nl. Eerst meer weten? Dan kun je contact opnemen met de teammanager Vergunnen WABO, dhr. R. Huntjens roger.huntjens@maastricht.nl, 043 350 6019 of met de secretaris van de Welstands-/Monumentencommissie mevr. E. Snoeck, ellen.snoeck@maastricht.nl, 043 350 5046.

Sollicitatiegesprekken

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden 19 en 21 april 2021, in de middag

Meer informatie over Welstand en Monumentenzorg: http://www.gemeentemaastricht.nl/bestuur/de-welstands-en-monumentencommissie


Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.Dit artikel komt uit Stedebouw & Architectuur

Deel dit artikel