Whitepaper: De krachtige stad in beweging

maandag 16 juli 2018
De maatschappij ontwikkelt in rap tempo. Elke keer staan steden weer voor nieuwe uitdagingen. Die dragen bij aan de complexiteit van de stad. Dat maakt het niet makkelijk om te komen tot de juiste oplossingen. Toch is bij uitstek deze complexiteit hetgeen de stad aantrekkelijk maakt.

Met dit whitepaper wil Kragten haar visie op mobiliteit binnen de krachtige stad delen. "Wij zien mobiliteit als de smeerolie van de stad, maar er hoort nog zoveel meer bij om daadwerkelijk tot een krachtige stad te komen. Wij zijn ervan overtuigd dat wij als ontwerp- en adviesbureau hierin een waardevolle rol kunnen spelen."