Agenda

Kenniscafé OVL Ontwerpvoorschriften

De Europese norm voor openbare verlichting is omgezet naar een Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR 13201:2016) en nu van toepassing. Deze richtlijn beschrijft welke verlichtingskwaliteit benodigd is. Als besloten wordt om openbare verlichting toe te passen is het uitgangspunt dat hier aan voldaan wordt. In dit IGOV Kenniscafé gaan we in op de wijzigingen ten opzichte van de vervallen ROVL2011.

Met name zal worden ingegaan op de wijzigingen die in de praktijk veelal een effect op de installatie hebben. Zo valt bijvoorbeeld te denken aan aangepaste lichtmastafstanden, lichtpunthoogte, armatuurtype, geïnstalleerd vermogen, optredende verblinding en comfort, duurzaamheid en energiebesparing. Zowel de knelpunten als oplossingsrichtingen komen aan de orde. En aan de hand van praktijkcasussen gaan we in gesprek met elkaar. 


Aan de slag met praktijkdocument

Wat doen we met de informatie uit dit Kenniscafé?  Dit  IGOV Kenniscafé is zoals vaker bedoeld om de praktijk te verkennen en basis te leggen voor publicaties van IGOV/OVLNL. Met jouw inbreng gaan deskundigen aan de slag met een praktijkdocument onder de werknaam: “OVL ontwerpvoorschriften en Uitvoeringsvoorwaarden”  

 

Dit praktijkdocument moet uiteindelijk als contractstuk en/of beleidsuitgangspunt voor ontwerpen en installaties voor openbare verlichting gebruikt kunnen worden. Bijvoorbeeld bij voorschriften voor projectontwikkelaars, opdrachten of een gemeentelijk handboek Openbare Ruimte. 

 

Deze bijeenkomst is kosteloos toegankelijk voor IGOV en IGOV Innovatie Platform leden. Niet leden betalen een bedrag van € 150,00 excl. btw. Uiterlijk 1 week voor de bijeenkomst ontvangt u nog een nader uitgewerkt programma en de locatie. Voorafgaand aan het kenniscafé vind de landelijke vergadering voor IGOV overheidsleden plaats.
 
Voor aanmeldingen en info: kenniscafe@igov.nl 
 
 

Deel dit artikel