Wat is Straatbeeld

Straatbeeld is al meer dan 30 jaar dé informatiebron voor mensen werkzaam in de openbare ruimte. Van beheer en beleid, tot ontwerp en inrichting. Thema's waar we over schrijven zijn groen, openbare verlichting, ontwerp & inrichting, spelen, duurzaamheid en klimaat, circulariteit en infra. 

Ontwerp, inrichting, beheer en beleid van de openbare ruimte wordt een zaak van ons allemaal. Professionals voeren de regie, burgers en bedrijven vullen taken in die tot voor kort voorbehouden waren aan de overheid. Uitwisseling van visies, ervaringen, oplossingen onder een bredere doelgroep is actueler dan ooit. Straatbeeld is het enige openbare ruimte platform in Nederland dat gedurende het hele jaar via haar magazine, website, e-mailnieuwsbrief en interactieve bijeenkomsten haar doelgroep informeert over trends, achtergronden, projecten, producten en leveranciers.

Magazine

Zes keer per jaar komt Straatbeeld Magazine uit, met daarin diepgravende hoofdartikelen over recent gerealiseerde projecten, korte project- en productbeschrijvingen en expertcolumns. De hoofdartikelen richten zich op één thema, in de rest van het blad komen alle onderwerpen aan bod die iets met de openbare ruimte te maken hebben. 

Website

Op www.straatbeeld.nl houdt de redactie je dagelijks op de hoogte van al het nieuws op het gebied van inrichting, beheer en beleid in de openbare ruimte. Leveranciers, kennispartners en experts leveren hun eigen bijdragen via de online publicatieomgeving.

Door de verschillende maandthema's worden specifieke thema's extra belicht. 

Nieuwsbrief

In de wekelijkse nieuwsbrief presenteert de redactie een selectie van de interessante nieuwtjes, projecten en producten. Daarnaast is er iedere maand een themanieuwsbrief met artikelen over het thema van de maand. 

Evenementen

Je ontmoet de redactie van Straatbeeld het gehele jaar door op allerlei evenementen. Tevens is Straatbeeld, onder de vlag van uitgever Acquire, als mediapartner verbonden beurzen en congressen. Zo kun je ons vinden op de Vakbeurs Openbare Ruimte.

Straatbeeld organiseert, samen met kennispartners, verschillende evenementen. Denk hierbij aan: 

Abonneren

Wil je een abonnement op Straatbeeld afsluiten?

Klik hier

Tariefkaart

Klik hier voor de tariefkaart

Voor vragen kun je contact opnemen met Michael Lucas – telefoon: 038 - 4606384 – of met Esmeralda van Milgen – telefoon: 06 33 20 30 89.

Persoonlijk contact met jouw doelgroep?

Via een evenement van Straatbeeld realiseer je een-op-een-contact met professionals uit de sector.

Bekijk hier de agenda van Straatbeeld

Jouw personeelsadvertentie zichtbaar bij andere professionals uit de sector?

Bij Straatbeeld heb je vier trefkansen:

Bekijk hier de mogelijkheden