Agenda

Maak kennis net de nieuwe beheersytematiek

CROW heeft voor het totale integrale beheerproces de nieuwe ‘Beheersystematiek Openbare Ruimte’ ontwikkeld, op basis van de processtappen van assetmanagement.

Om beheerders en regisseurs aan kennis te laten maken met deze nieuwe systematiek worden kennismakingsmiddagen georganiseerd. Op deze middag leren zij op welke manier de nieuwe Beheersystematiek Openbare Ruimte een waardevolle toevoeging kan zijn in hun organisatie en hoe ze ermee aan de slag kunnen.

Wat kunt u met de nieuwe beheersystematiek?

Het doel van deze bijeenkomsten is om u, beheerders en regisseurs, te laten zien op welke manieren de nieuwe Beheersystematiek Openbare Ruimte een waardevolle toevoeging kan zijn in uw organisatie. U zult merken dat de systematiek het beheerproces van uw gemeente overzichtelijker maakt en u helpt de openbare ruimte te beheren.

Waarom precies een nieuwe beheersystematiek?

In het plenaire deel wordt er dieper ingegaan waarom er een nieuwe beheersystematiek is. Er wordt duidelijk hoe de Beheersystematiek Openbare Ruimte aansluit op assetmanagement en welke rol de nieuwe beheersystematiek kan spelen binnen uw organisatie. De beheersystematiek OR is gemaakt om de activiteiten en visie van uw organisatie optimaal aan te laten sluiten. Daarnaast wordt de rol van data in de BS-OR besproken. Om betrouwbare en uitwisselbare data te gebruiken maakt de systematiek gebruik van het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR). IMBOR is o.a. afgestemd op de BGT/IMGeo, en op de informatiebehoefte van de beheerder.

Assetmanagement concreet

In de deelsessies wordt duidelijk hoe de Beheersystematiek Openbare Ruimte de overkoepelende beheervisie (assetmanagement) vertaald naar uitwerking voor verhardingen of groen. Het wordt voor u duidelijk wat de nieuwe systematiek gaat betekenen voor de verschillende vakgebieden. Hier zult u zien dat de systematiek de vakgebieden op twee manieren ondersteunt. Ten eerste vanuit de technische benadering die u gewend bent. Ten tweede vanuit een overkoepelende assetmanagement benadering, waarbij onder andere de relatie met andere vakgebieden en koppeling naar beleidsdoelstellingen van de organisatie in zitten.


Bij inschrijving voor een van beide Kennismakingsdagen krijgt men na inschrijving (binnen 5 werkdagen) tijdelijk (tot en met 30 juni) gratis toegang tot de Kennismodule Assetmanagement, waar de nieuwe beheersystematiek Openbare ruimte onderdeel van uitmaakt.


Klik hier voor programma en verdere informatie.

Deel dit artikel