Agenda

Zo maak je bewonersparticipatie onderdeel van dagelijks beheer

Hoe kan het participatiebestek bijdragen aan het verbeteren van participatie en de tevredenheid van bewoners? Deze en andere prangende vragen staan centraal bij de Themabijeenkomst 'Hoe wordt bewonersparticipatie onderdeel van dagelijks beheer' van CROW, die plaatsvindt op 19 maart in Dordrecht.

De bijeenkomst heeft onder meer als doel kennis en ervaring delen hoe men het participatiebestek inzet in de praktijk. In het programma staat het inbrengen van eigen inzichten en ervaringen centraal, om zo van elkaar te leren en kennis rondom dit onderwerp aan elkaar over te brengen. 


Tijdens deze bijeenkomst treedt de gemeente Dordrecht op als gastheer. Deze gemeente werkt sinds 2016 met een innovatief participatiebestek. Dit contract houdt in dat de aannemer zich inspant om het beheer van de buitenruimte aan te laten sluiten op bestaande initiatieven rond burgerparticipatie en het ontstaan van nieuwe initiatieven te stimuleren. 


Dordrecht neemt je tijdens deze bijeenkomst mee in hun ervaringen en gaat met je in gesprek over het belang van netwerk en creativiteit en hoe participatiebestek in de toekomst breder toegepast kan gaan worden. 


De bijeenkomst is interessant voor beheerders, beleidsmedewerkers, projectleiders, aannemers, ontwerpers, innovatoren en adviesbureaus openbare ruimte. 


Meer informatie over deze bijeenkomst en inschrijven kan via de website. 

Deel dit artikel