Agenda

Seminar Covid, mobiliteit en gebiedsontwikkeling

Covid heeft de wereld op z’n kop gezet. We werken en zijn veel thuis. We reizen minder met het openbaar vervoer. We fietsen en wandelen meer. De auto wordt vaker gebruikt voor individuele ritten. En wordt in de binnenstad geweerd om ruimte te maken. Ook lijkt de stad te veranderen: men wil meer groen in de stad en mensen willen wat vaker de stad uit. Daarnaast lijken verhuizingen richting het ommeland toe te nemen.

Zijn deze veranderingen blijvend? Ook als covid ‘weg’ is? Blijven we (vaker) thuis werken? Gaan we straks weer in de file staan? Blijft fietsen onverminderd populair? Hoe voorkom je ‘files op de hei'? Is de trek naar buiten blijvend?

Dit zijn belangrijke vragen waar nu geen wetenschappelijk onderbouwd antwoord op geformuleerd kan worden. Maar deze vragen lopen wel door al onze projecten en strategieën heen. Wat doet deze onzekerheid met de mobiliteitsplannen en concepten die worden ontwikkeld? Daarom agenderen we de discussie en het gesprek hierover: wat zijn onze antwoorden en gedachten?

Sprekers en thema’s

Tijdens het online seminar spreekt Professor of Urban and Regional Economics Frank van Oort over de aantrekkelijk van de stad. Doctor Giuliano Mingardo spreekt samen met de programmamanager OV-knooppunten Maaike Alles over Hubs en buitenpoorten en gedragsveranderaar Matthijs Dicke-Ogenia zoomt in op reisgedrag.

Food for thought

Nadenken over de toekomst en je plannen misschien wel bijstellen. Is het nodig? Dat willen we met elkaar bespreken tijdens dit seminar. Dicke is duidelijk: “Vertrouwen op doorbroken gewoontes en goede intenties is naïef. Willen we dat thuiswerken een blijvertje wordt dan moeten we nu de waarde van het thuiswerken verstevigen. En daar hebben werkgevers een belangrijke rol in.”

Meld je hier aan voor het seminar 

Deel dit artikel