Agenda

Bouwteams voor de Openbare Ruimte

De dynamiek en complexiteit in de openbare ruimte neemt toe. Klimaatadaptie bij de (her) inrichting van woonwijken, de energietransitie en het toepassen van duurzame en circulaire oplossingen zijn enkele voorbeelden van ontwikkelingen die ervoor zorgen dat bij projecten in de openbare ruimte behoefte is aan technische innovatie en samenwerking met partijen die kunnen en willen innoveren. Hoe krijg je de best beschikbare kennis en ervaring in je project en hoe kun je samen met deze partijen tot de beste oplossing komen?

Bouwteamsamenwerking kan helpen de uitdagingen in jouw project in de openbare ruimte aan te gaan. Het is een contractvorm die beoogt het beste uit betrokken partijen te halen en biedt kansen om samen met aannemers en/of leveranciers te zoeken naar de optimale oplossingen bij het (her)inrichten van de openbare ruimte. Daarnaast biedt het een uitgelezen mogelijkheid om burgers te betrekken in de ontwerpfase van het project.
De cursus Bouwteams voor de Openbare ruimte helpt jou met het herkennen van de projecten in de openbare ruimte waarvoor bouwteam de passende contractvorm is, biedt inzicht in de verschillende bouwteamvarianten, helpt met het voorbereiden en aanbesteden van bouwteams en geeft handvatten voor een goede bouwteamsamenwerking tussen opdrachtgever, aannemer, adviseur en/of leverancier. In de cursus wordt specifiek aandacht besteed aan de rol van onderaannemers en leveranciers in het bouwteam. Hoe wordt gestuurd op kwalitatief goede producten en hoe worden alle partijen op de juiste wijze betrokken?

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor opdrachtgevers en hun adviseurs die zich bezighouden met projecten in de openbare ruimte en die willen weten welke mogelijkheden bouwteamsamenwerking biedt voor het realiseren van de complexe opgaven in de openbare ruimte. Deze cursus is bedoeld voor professionals die een rol hebben in het voorbereiden, aanbesteden en/of uitvoeren van deze projecten. Aannemers zijn ook welkom en kunnen de materie vertalen naar wat deze voor hen betekent.

Meer informatie over de cursus kunt u hier vinden

Deel dit artikel