Agenda

Verdiepingsdag Prettigste Plekken

Groen is goed voor mens en milieu. Daar is geen discussie over. Toch leidt groen niet automatisch tot een fijne omgeving of een goed gebruikte openbare ruimte. Het Prettige Plekken-principe biedt concrete ruimtelijke richtlijnen om groen zo in te passen dat het ook daadwerkelijk goed gebruikt en beleefd wordt. Omdat het de gebruiker centraal stelt, is het een unieke aanvulling op de bestaande kennis.

Passend groen, hoe moet ik dat doen?

Samen met gemeente Nijmegen nodigen Kyra Kuitert en Rosemarie Maas, auteurs van Prettige Plekken, u van harte uit voor de Verdiepingsdag Prettigste Plekken. Op deze dag wordt ingezoomd op groen als kansrijk instrument om prettige plekken te realiseren én een bijdrage te leveren aan doelstellingen op het gebied van klimaat, gezondheid, beweging en beleving.


De verdiepingsdag wordt mede georganiseerd naar aanleiding van de 1.000ste klant die het Handboek Prettige Plekken heeft gekocht en/of de masterclass Prettige Plekken heeft gevolgd. 


De drie beloftes van de Verdiepingsdag

  • U leert groen zo in te passen dat het goed gebruikt en beleefd wordt.
  • U leert hoe u eentonig of onveilig groen kunt transformeren naar een prettige plek.
  • We faciliteren theorie, ervaringsuitwisseling en casuïstiek over centrumgebied Nijmegen en bloemkoolwijk Dukenburg.

Kent u Prettige Plekken nog niet? Kom dan naar de introductie die de auteurs voorafgaand aan het officiële programma verzorgen.

Programma op hoofdlijnen

Op de Verdiepingsdag delen vakgenoten hoe ze tot nu toe gebruik hebben gemaakt van de Prettige Plekken-principes. Dat maakt de dag interessant voor mensen die Prettige Plekken wel én niet kennen. Verder nemen de auteurs en de groenadviseurs van Boomkwekerij M. van den Oever u mee door diverse openbare ruimte praktijkvoorbeelden, waarom deze wel of juist niet werken.


Tijdens een wandeling door de Nijmeegse binnenstad doet u live praktijkervaring op door verschillende soorten openbare ruimten te analyseren. De dag sluit af met een interactieve workshop om de opgedane kennis direct toe te passen. De casus is een typische eind jaren ‘60 bloemkoolwijk: Dukenburg.


Ga voor meer informatie en om u aan te melden naar www,prettigeplekken.nl.

Deel dit artikel