Agenda

Vakbeurs Klimaat 2019

Of en in welke vorm er een klimaatwet gaat komen, de tijd zal het leren. Hoe dan ook, de openbare ruimte in met name de stedelijke leefomgeving zal klimaatbestendig ingericht moeten worden.

Het is immers onvermijdelijk dat door de klimaatveranderingen extremen zoals piekbuien, hittestress en droogte steeds vaker zullen voorkomen. 


Welke risico's levert klimaatverandering op? Welke klimaateffecten kunnen we verwachten? Hoe maken we ons gebied waterrobuust en klimaatbestendig?
Noodzakelijke vragen die worden gesteld op een samenwerkingsportaal dat wordt aangeboden door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.


Vakbeurs Klimaat wil vooral op de laatste vraag een antwoord geven. U vindt er mogelijke oplossingen voor de gevolgen van klimaatverandering. Op de beursvloer komt u in contact met alle belangrijke marktpartijen en ontdekt innovatieve producten en slimme diensten. In actuele lezingen doet u kennis op en wisselt u ervaringen en ideeën uit met uw vakgenoten.


Toegang tot de beursvloer en de lezingen is gratis, registreer via de website van de vakbeurs

Deel dit artikel