Iemke Idsingh

Iemke is met de Smart City Academie en i4Urban is actief in het stedelijke domein, als vervolg op een langdurige loopbaan op het snijvlak van de publieke sector en innovatieve informatievoorziening. 30+ jaren (inter)nationaal actief als technisch commercieel adviseur/marketeer/product manager. Wereldwijde verantwoordelijkheid gedragen voor de Smart City activiteiten van Oracle. Hij is een loyale, intrinsiek gemotiveerde, analytische en conceptueel sterke facilitator; legt de verbinding tussen ideeën en de dagelijkse realiteit. Laat hem zijn menselijke perspectief combineren met zijn gestructureerde benadering om zo de opgaven van de publieke sector in de samenleving te adresseren. Zijn nieuwsgierigheid, een brede interesse in meerdere disciplines èn een intuïtie voor oplossingen helpen hem creatieve en realistische antwoorden te vinden.

Contactgegevens

Telefoon
Functie
medeoprichter en docent