Roy van Rijt

Door de maatschappelijke ontwikkelingen (zoals bezuinigingen, individualisering, decentralisatie, krimp / vergrijzing en economische verschuiving) zal er veel veranderen in de openbare ruimte en het maatschappelijk vastgoed. Om op de veranderingen een antwoord te bieden moeten we ruimtelijke, fysieke, sociale en economisch opgaven met elkaar combineren. Door slimme combinaties van functies (zorg, sport, cultuur, onderwijs, retail en recreatie), een goede programmering en exploitatie kunnen we ervoor zorgen dat de leefbaarheid in steden, dorpen en wijken wordt behouden of zelfs wordt versterkt.

Als strategisch adviseur ben ik betrokken bij vraagstukken op het gebied van voorzieningen(beleid) en beheer. Door de bovenstaande maatschappelijke ontwikkelingen moeten er keuzes worden gemaakt. De "kaasschaafmethode" waarbij het allemaal een beetje minder wordt is niet meer mogelijk. Er moeten keuzes worden gemaakt over bijvoorbeeld speelplekken, sportaccommodaties en voorzieningen. Op gebied van beheer is het niet meer mogelijk om alleen in stand te houden (onderhoud), maar moeten we keuzes maken die passen bij het gebruik en de functie van de openbare ruimte.

Contactgegevens

Telefoon