Connecting Mobility


www.connectingmobility.nl Utrecht , Nederland

Connecting Mobility fungeert als katalysator voor de transitie naar smart mobility in Nederland en creëert de benodigde condities en randvoorwaarden. De Routekaart Beter Geïnformeerd op Weg is daarvoor ons kompas. Deze is aan een publiek-private overlegtafel tot stand gekomen en is omarmd door de minister van Infrastructuur en Milieu. Het programma stimuleert samenwerking tussen overheden en marktpartijen, monitort de ontwikkelingen en biedt inzicht en overzicht.

Bedrijfsfoto's

Contactgegevens

Griffioenlaan 2
3526 LA
Utrecht, Nederland
0887982631

info@connectingmobility.nl
www.connectingmobility.nl